Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mam­moetdag, over­leven of uitsterven?

Pers­bericht

Zondag 28 mei: Je wist het miss­chien niet, maar in Ned­er­land zijn veel resten gevon­den van de mam­moet. Nog steeds wor­den vanaf de bodem van de Noordzee mam­moetkiezen en bot­ten opgevist. Dat komt omdat de Noordzee duizen­den jaren gele­den voor een groot deel droog lag en de ‘reuzen’, die slechts 4000 jaar gelden uit­stier­ven, er kwa­men drinken in rivierdelta’s. In 2009 zijn in de buurt van Orvelte nog resten van een mam­moet gevon­den. Het moet een spec­tac­u­lair gezicht geweest zijn, hele kud­des van deze mastodon­ten die door ons land trokken. Je kon maar beter uit de buurt bli­jven van dit geweld!

Deze imposante beesten hebben Wes­sel Kerssens en Chris Wit­berg, sta­giaires bij De Poel­boerderij in Wormer, een hoop inspi­ratie opgeleverd. Hoe was het om in die tijd te leven, vra­gen ze zich af. Wat deden de mensen om te over­leven? Wes­sel en Chris hebben hun fan­tasie de vrije loop gelaten en organ­is­eren op zondag 28 mei de eerste Mam­moetdag in en rond de Poelboerderij!

Kom je ook langs?
Ont­dek hoe je zon­der aansteker vuur kan maken en leer oud­er­wets vis­sen. Vind uit hoe je kunt eten uit de natuur. Schiet met een zelfge­maakte pijl en boog. Natu­ur­fluit­jes maken en berichten leren fluiten. Een hut van takken bouwen en pie­len met fos­sie­len. Welke sporen moet je vol­gen als jager? Dit en nog veel meer kun je doen op 28 mei bij De Poel­boerderij! De Poel­boerderij is te vin­den aan de Veerdijk 106 in Wormer.

Leeftijd
Kom maar kijken en beleef span­nende avon­turen met je vriend­jes en vriendin­net­jes, vader en moeder of je opa en oma. De activiteiten zijn voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar.
Tijd: Je kunt terecht op zondag 28 mei tussen 11 en 15 uur.
Kosten: Deel­name kost € 7 per kind, daar­voor mag je aan alle activiteiten mee­doen en alles wat je maakt mee naar huis nemen!
Kinderen jonger dan 4 jaar, ouders/​verzorgers, opa’s en oma’s kun­nen gratis naar naar bin­nen!
Aan­melden is niet nodig, dit kan gewoon op de dag zelf bij de entree. Ook als het regent gaat de Mam­moetdag gewoon door.
Infor­matie: 075 6219 100.

Joomla tem­plates by a4joomla