Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Pro­gramma Podium DE FLUX – Feb­ru­ari 2018

Pers­bericht

logoflux

AGENDA

link: https://​www​.podi​umde​flux​.nl/​?​a​c​t​i​o​n​=​E​v​e​n​t​&​a​m​p​;​g​e​n​r​e​=​O​v​e​r​i​g​&​a​m​p​;​p​o​s​t​=​78 .

ZA 17 FEBTHE MIETERS10 JAAR
Podium de Flux, Zuiderk­erk­straat 2, Zaan­dam
Aan­vang: 21:00 | Vvk: €6,25 | Aan de deur: €8

VR 23 FEBKING OF THE WORLD
Podium de Flux, Zuiderk­erk­straat 2, Zaan­dam
Aan­vang: 21:30 | Vvk: €16,25 | Aan de deur: €18

ZA 24 FEBDJ INLOOP­MID­DAG
Podium de Flux, Zuiderk­erk­straat 2, Zaan­dam
Aan­vang: 14:00 | Gratis Toegang

ZA 24 FEBCRANQ
Podium de Flux, Zuiderk­erk­straat 2, Zaan­dam
Aan­vang: 22:00 | Vvk: €10,00 | Aan de deur: €15

Joomla tem­plates by a4joomla