Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Oostzijderkerk ZaandamZomeravond-​orgelconcerten Oostzijderkerk

Uit: Nieuws­brief Zaans Erfgoed

De Oost­z­i­jderk­erk.
Voor de instand­houd­ing van de Oost­z­i­jderk­erk vin­den er deze zomer op dins­da­gavon­den een zeven­tal orgel­con­certen plaats, geor­gan­iseerd door de Sticht­ing Beheer Oost­z­i­jderk­erk Zaan­dam. Een dri­etal con­certen zijn al geweest, maar u kunt de laat­ste vier nog bij­wo­nen.
De con­certen begin­nen om 20 uur en duren tot ca. 21.45 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Entreekosten: € 8,- voor vol­wasse­nen; kinderen t/​m 15 jaar € 5,-

Het komende pro­gramma:
25 juli: Jan de Jong, Vijfhuizen
8 augus­tus: Evan Bogerd, Has­selt
22 augus­tus: Jaap Zwart, Hat­tem
5 sep­tem­ber: Dirk Out, Haarlem

De kerk
De Oost­z­i­jderk­erk – voort­gekomen uit een 13e eeuwse kapel – is de oud­ste kerk van Zaan­dam, naar schat­ting daterend uit 1411. Vanaf de Refor­matie – 1576 – is het een Her­vor­mde kerk. Daarna is hij nog een aan­tal keren flink ver­bouwd. De kerk wordt al een tijd niet meer voor zondagse dien­sten gebruikt, maar wel voor bij­zon­dere dien­sten en concerten.

Het orgel
De firma Flaes & Brün­jes uit Ams­ter­dam ver­wierf in 1861 de opdracht een orgel voor deze kerk te bouwen. Het werd een toon­aangevend instru­ment, een van de groot­ste instru­menten van deze firma. Op 23 augus­tus 1863 werd het in gebruik genomen en is nog geheel in oor­spronke­lijke staat. Overige infor­matie is te verkri­j­gen via de e-​mail van de organ­isatie: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: de Oost­z­i­jderk­erk. Met dank aan Marcelmulder68 via Wikimedia

Joomla tem­plates by a4joomla