Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Alzheimer Ned­er­land afdel­ing Zaanstreek Water­land bestaat 15 jaar!

Pers­bericht

alzheimercafeDe regionale afdel­ing Alzheimer Ned­er­land Zaanstreek Water­land bestaat dit jaar 15 jaar! Om ons 15-​jarig bestaan te vieren bieden wij u een inspir­erend pro­gramma aan in drie delen op 9 sep­tem­ber. Vooraf, in de pauze én na afloop is er gele­gen­heid voor een hapje en een drankje. De mid­dag wordt u kosteloos aangeboden

mede dankzij onze spon­sor RABO Bank Zaanstreek. Natu­urlijk is er ook de mogelijkheid ons een vri­jwillige bijlage te geven voor alle andere activiteiten die de afdel­ing organ­iseert in onze regio. In ver­band met de cater­ing vra­gen wij u zich aan te melden via ons mailadres vóór 1 sep­tem­ber a.s. Er is maar een beperkt aan­tal plaat­sen, dus wees er snel bij. Alvast bedankt en hopelijk tot ziens!

Grand Alzheimer Café 9 sep­tem­ber 2017
• Ont­vangst v/​a: 13.00 uur • Start pro­gramma: 13.30 uur • Eindtijd: circa 17.00 uur
• Locatie: De Koek­fab­riek, West­z­i­jde 188, 1506 EK Zaandam

Deel­name is gratis Inclusief een hapje en een drankje.
Aan­melden vóór 1 sep­tem­ber 2017 o.v.v. Naam + aan­tal per­so­nen via: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Pro­gramma Het mid­dag­pro­gramma bestaat uit drie blokken en elk blok duurt circa 45 minuten. Na blok twee is een pauze van 30 minuten, waar­bij u met een hapje een gratis drankje wordt geschonken.
Blok 1: ‘Eenak­ter waar is hier het licht­knopje?’ In deze Eenak­ter vertelt Ernst Bun­ing aan de hand van anek­dotes en lied­jes het ver­haal van de demen­tie bij zijn vrouw Ann en de acht­baan waarin zij beland­den. Het is een ver­haal over ver­lies, ver­driet en machteloosheid, maar ook een ver­haal over liefde, betrokken­heid, zorg en uitein­delijk de accep­tatie van het onver­mi­jdelijke. Ernst Bun­ing wordt muzikaal onder­s­te­und met viool en andere instru­menten door Frank Jen­niskens. Blok 2: ‘Omgang met demen­tie: Het kan anders!!’ Wan­neer iemand lijdt aan demen­tie is het voor de omgev­ing vaak moeil­ijk een goede manier te vin­den om met hem/​haar om te gaan. Het con­tact gaat moeizaam, er ontstaan irri­taties, men voelt zich onge­makke­lijk en vaak machteloos om nog ‘echt’ con­tact te hebben. Annemarie Bolder, ergother­a­peut en spe­cial­ist rem­i­nis­cen­tie, gaat met de aan­wezi­gen aan de slag.
Blok 3: ‘De kracht van muziek’ Muziek blijkt een belan­grijk mid­del te zijn om samen met mensen met demen­tie mooie momenten te beleven. Intuïtief musi­cus Frank Jen­niskens, ervar­ings­deskundige als man­tel­zorger en diri­gent Alzheimerkoor, neemt de aan­wezi­gen mee in de wereld van de muziek.

Joomla tem­plates by a4joomla