Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mon­et­Diner

Pers­bericht


monetkleinHet is zo langza­mer­hand een mooie tra­di­tie dat Sticht­ing Monet in Zaan­dam twee keer per jaar een Mon­et­Diner organ­iseert. Op 2 juni (de dag dat de Franse impres­sion­ist Claude Monet arriveerde in Zaan­dam) en op 3 novem­ber, de dag dat hij ons weer ver­liet. Een Mon­et­Diner ken­merkt zich door goed gezelschap, lekker eten en een omli­js­tend programma.

Monetdiner2Ook deze keer wordt culi­naire gedeelte tot in de pun­t­jes ver­zorgt door Groen­eveld Eten. Zij serveren een 5-​gangen diner en laten dat vergezelt gaan door een heer­lijk wijn arrange­ment.
Het Mon­et­Diner wordt dit keer gehouden in de voor­ma­lig Verkade­fab­riek, West­z­i­jde 170C op de derde etage. Inloop vanaf 16:00 uur, aan­vang diner 17:00 uur en we plan­nen rond 20:00 uur weer huiswaarts te keren.

De all-​in kosten voor het Mon­et­Diner bedra­gen € 69,95 euro waar­van € 10,- ten goede komt aan Sticht­ing Monet in Zaan­dam.

Maar ook het pro­gramma rond het Mon­et­Diner bevat een aan­tal inter­es­sante onderde­len.

- Tamara Hooger­waard, directeur van het Bak­ery Insti­tute, zal iets vertellen over hun activiteiten,
- Sticht­ing Monet zal een update geven over het onder­zoek naar het vorig jaar opge­do­ken pren­tje “Soleil du Moulin de Zaan­dam”,
- Dhr. Vladimir Dob­ber zal een toelicht­ing geven op een nieuw project van de sticht­ing in samen­werk­ing met het HMC Ams­ter­dam (Hout– en Meu­bi­ler­ingsCol­lege) waar 2 leer­lin­gen een echte Zaanse Gondel gaan (na)bouwen vol­gens oude tekenin­gen en bouwwi­jze. Deze boot zal later onderdeel gaan uit­maken van de col­lec­tie van het Mon­e­tAte­lier.
- Er zal een aan­tal werken ten­toongesteld wor­den van Zaanse kun­ste­naars die gemaakt zijn in het kader van de Zomer­reeks ‘’Monet Inspi­ratie’’ van Dag­blad Zaanstreek, het Noord-​Hollands Dag­blad. Tij­dens het Mon­et­Diner wor­den deze werken geveild t.b.v. Sticht­ing Monet in Zaan­dam.

Kor­tom een mooi, over­vol pro­gramma dat je niet wilt mis­sen. Reserveren kan via het con­tact­for­mulier op de web­site: https://​www​.mon​et​inzaan​dam​.nl/​e​v​e​n​t​s​/​m​o​n​e​t​d​i​n​e​r​-​2​/ of via het sec­re­tari­aat Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Joomla tem­plates by a4joomla