Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Con­ver­sa­tie Nederlands

Pers­bericht

Deze Con­ver­sa­tielessen zijn een gezel­lige gele­gen­heid om goed Ned­er­lands te leren spreken. Al pra­tend wordt de taal­vaardigheid op een leuke manier geoe­fend. Er wordt soe­pel inge­speeld op de dagelijkse prak­tijk, zoals bijv. een bezoek aan de dok­ter. Maar we kun­nen ook met elkaar praten over gebruiken in Ned­er­land, cul­tuur, wonen en werken.
Aan­vang: don­derdag 26 okto­ber van 19.0021.00 uur.
Kosten: Euro 10,00 per maand, incl. kopje thee of koffie.
Aan­meld­ing en inlichtin­gen bij de coör­di­na­tor: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Of kom langs bij Wijk­cen­trum Dirk Prins: A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
Tele­foon: 075 6310 707. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla