Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

‘Naar het dak van Europa’

Pers­bericht

Vogelwacht2Grote najaarslezin­gen van de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek”

Op zondag­mid­dag 29 en maanda­gavond 30 okto­ber organ­iseert de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” opnieuw twee grote najaarslezin­gen voor alle Zaanse natu­urliefheb­bers met een lan­delijk bek­ende natu­ur­fo­tograaf. Deze keer komt Lau­rens Steijn van natu­ur­reisor­gan­isatie Bird­ing­Breaks een lez­ing geven getiteld ‘Naar het dak van Europa’ over de natuur en vogels van Fin­land en Noord-​Noorwegen .

De lezin­gen wor­den gehouden op:
Zondag­mid­dag 29 okto­ber, aan­vang 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533, Assendelft.
Maanda­gavond 30 okto­ber, aan­vang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in De Stoomhal, Pakhuis­plein 44, Wormer. Dit zalen­cen­trum is in één van de pakhuizen langs de Zaan nabij de Zaan­brug tussen Wormerveer en Wormer.

Leden en dona­teurs van de Vogelbescher­mingswacht hebben vrij entree op ver­toon van de toe­gangskaart, anderen betalen slechts 2,– euro aan de zaal.

VogelwachtLau­rens Steijn (1969) heeft vanaf zijn jonge jaren een passie voor de natuur en vogels. In het najaar van 2015 stond hij naast Tooske Ragas als doorslaggevend jurylid op 3.500 meter hoogte in Peru om voor het EO-​programma ‘In de ban van de Con­dor’ met een team bek­ende Ned­er­lan­ders con­dors te spot­ten. Met deze lez­ing bli­jft hij in Europa waar rust, ruimte, bossen, meren, toendra’s, spec­tac­u­laire vogels en de mid­der­nacht­zon de steek­wo­or­den zijn. Fin­land is het broedge­bied van fraaie vogel­soorten zoals de blauw­staart, de kraan­vo­gel, het auer­hoen en de haak­bek. In Noord-​Noorwegen bezoeken we de mooie Varanger­fjord met zijn vele zeevogels.

Foto’s: Lau­rens Steijn in het Andes­ge­bergte van Peru (web­site BirdingBreaks)

Fin­land is het broedge­bied van de kraan­vo­gel (foto: Joke Stuurman-​Huitema)

Joomla tem­plates by a4joomla