Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

bigbandWest End Big Band & Jaz­zkidzz bij FluXus

Pers­bericht

18-​koppige big­band begeleidt jong jazztalent

Altijd al eens een typ­is­che jaz­zclub in New York willen bezoeken? Dan is dit je kans en je hoeft er hele­maal niet voor naar de Big Apple! Vri­jdag 24 novem­ber tre­den namelijk de West End Big Band en de Jaz­zkidzz op in de Verkadezaal van FluXus in Zaan­dam. Zij tov­eren de Verkadezaal om tot een heuse jazzclub.

Voor de tweede keer wordt deze avond vol jong jaz­ztal­ent uit de Zaanstreek geor­gan­iseerd. De leer­lin­gen wor­den begeleid door de spet­terende 18-​koppige Ams­ter­damse West End Big­band o.l.v. de van oor­sprong Zaanse trompet­tist Ger­ard Kleijn. Het eerste con­cert dat in juli 2017 geor­gan­iseerd werd, was spec­tac­u­lair te noe­men en resul­teerde in een staande ovatie voor de jonge talenten.

Oude en nieuwe jazz-​liedjes
Er zijn tal­entvolle zan­ger­essen, sax­o­fon­is­ten, pianis­ten en trompet­tis­ten te horen die de Verkadezaal deze avond opnieuw doen veran­deren in een New Yorkse Jaz­zclub. Het reper­toire is zeer divers met onder andere werk van George Gersh­win, Ste­vie Won­der, Amy Wine­house en Her­bie Han­cock. Geniet van jong jaz­ztal­ent onder lei­d­ing van onze muziek­do­cent Ger­ard Kleijn, bek­end van het Kopercollectief.

Het con­cert vindt plaats in de Verkadezaal van Fluxus aan de Wesz­i­jde 148 in Zaan­dam en duurt van 20.00 tot 21.30 uur.
Kosten: Voor de toe­gang betaal je een vri­jwillige bij­drage, zoals dit in veel New Yorkse jaz­zclubs gebruike­lijk is.

Meer infor­matie over de cur­sussen van Ger­ard Kleijn vind je op www.fluxus.n .
Meer info over de West End Big Band vind je op www​.wes​t​end​big​band​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla