Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

mujerfantastica

Una mujer fantástica

Pers­bericht

Zaanstad is drie jaar lang Regen­boogstad en daarom organ­is­eren het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland en filmthe­ater De Fab­riek geza­men­lijk een the­ma­reeks met maar liefst acht roze films. De (voor­lopig?) een-​na-​laatste van dit acht­tal is de met lof en pri­jzen over­laden speelfilm Una mujer fan­tás­tica, die vanaf don­derdag 23 novem­ber twee weken lang te zien is in De Fabriek.

Op vri­jdag 24 novem­ber vertellen de vrouwen

achter het Zaanse ini­ti­atief Knit­ted Knock­ers vooraf­gaand aan de film over hun brei­w­erk waarmee ze onder anderen trans­gen­ders aan borstprothe­ses helpen.
Aan­vang: 19.00 uur.
De entreep­rijs is deze avond boven­dien lager dan nor­maal: slechts €6,50.
Na de filmver­ton­ing is er in De Fab­riek een heuse brei-​in, waar­bij ieder die wil wat steken kan bij­dra­gen. Neem je breinaalden mee!

In Una mujer fan­tás­tica heeft de jonge transsek­suele zan­geres Marina een relatie met de twintig jaar oud­ere Orlando. Wan­neer hij onverwacht over­li­jdt, wordt Marina gecon­fron­teerd met vooro­orde­len en aan­names. De poli­tie ver­moedt dat zij een aan­deel heeft in de dood van Orlando, ter­wijl de ex-​vrouw en de vol­wassen kinderen van haar vriend haar ervan betichten alleen op geld uit te zijn. In een peri­ode van rouw en tegenslag probeert Marina haar leven weer op de rails te zetten.

Regis­seur Sebastián Lelio (Glo­ria) toont op mee­do­gen­loze wijze hoe trans­gen­ders wor­den gedis­crim­i­neerd. Tegelijk­er­tijd maakt Daniela Vega van de stri­jd­lustige Marina een heldin om nooit te vergeten.

Una mujer fan­tás­tica werd op het film­fes­ti­val van Berlijn bekroond met een Zil­v­eren Beer. De Volk­skrant (*****): “Je raakt betoverd door de hoof­drol­speel­ster. Een aan­gri­jpend relaas over rouw en veerkracht.”

Reser­veren voor Una mujer fan­tás­tica kan via Bel​bios​.nl of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Joomla tem­plates by a4joomla