Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

High­light: The Charm The Fury

Pers­bericht

ZA 16 DECTHE CHARM THE FURY + THE ROYAL + TRAN­SIENT STATE
Podium de Flux, Zuiderk­erk­straat 2, Zaan­dam
Aan­vang: 21:30 | Vvk: €13,25 (incl. fee) | Aan de deur: €15

charmfury

Bin­nen enkele jaren heeft The Charm The Fury een waar met­alimperium opge­bouwd in zowel bin­nen als buiten­land. Na vele uitverkochte shows is het nu de beurt aan De Flux om deze explosieve band te ont­van­gen. Sup­port wordt ver­zorgd door The Royal en Tran­sient State.

Vier jaar gele­den bracht The Charm The Fury zijn debu­u­tal­bum uit. De band heeft sinds­dien een enorme ontwik­kel­ing doorge­maakt. Het nieuwe album The Sick, Dumb And Happy is een album vol woede over de huidige staat van onze pla­neet. Het viel niet mee om het album te schri­jven. Er heeft een hoop bloed, zweet, tra­nen en anti­de­pres­siva in het album gezeten’, aldus drum­mer Math­ijs. Gelukkig is het resul­taat het alle­maal waard. Zowel fans als crit­ici ont­van­gen de nieuwe plaat met open armen.

Front­women Car­o­line Wes­t­en­dorp is een echte pow­ervrouw. Als don­der bij heldere hemel brengt ze haar gut­teral screams ten tonele om ze ver­vol­gens te alterneren met melodieuze, heldere vocalen. De rest van de band staat haar bij met strakke riffs, heavy break­down en uitzin­nige energie. Deze band heeft de songs, de wilskracht en het charisma om uit te groeien tot een van Ned­er­lands groot­ste met­al­bands ooit!

Joomla tem­plates by a4joomla