Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Weer­baarheid Senioren

Pers­bericht

Wijk­cen­trum Dirk Prins organ­iseert een train­ingsmid­dag Weer­baarheid. Veel senioren voe­len zich kwets­baar op straat: dur­ven ’s avonds de deur niet uit, zijn bang bij het pin­nen en lopen liever een straatje om als ze hangjon­geren zien. Deze train­ing ver­min­dert een onge­makke­lijk gevoel op straat. Dit kan door meer inzicht en zelfvertrouwen te kri­j­gen en om te leren gaan met onzek­er­heid, angst en agressie. Houd­ing, stem en uit­stral­ing kun­nen in dit soort sit­u­aties het ver­schil maken.
De cur­sus­mid­dag wordt gehouden op woens­dag 24 jan­u­ari van 14.3016.30 uur.
Kosten Euro 2,00 per per­soon, inclusief koffie of thee.
Opgeven bij Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam.
Tele­foon 075631 0707. E-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla