Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kin­der­mu­si­cals bij FluXus

Pers­bericht

musicals
The­ater MUS pre­sen­teert musicaltalent

Zondag 28 jan­u­ari is iedereen welkom bij de musi­cal­p­re­sen­taties van de cur­sis­ten van The­ater MUS. The­ater MUS geeft musi­cal­lessen aan kinderen en jon­geren onder het dak van FluXus. In samen­werk­ing met het kun­sten­cen­trum pre­sen­teren vier musi­cal­groepen zich in de Verkadezaal van FluXus, West­z­i­jde 148, Zaan­dam. Entree is 1 euro en gratis voor kinderen tot en met 4 jaar.

OTJE!
Om 11.00 en om 13.30 uur spe­len de musi­calk­lassen met kinderen tussen de 7 en 9 jaar de musi­cal ‘OTJE!’, naar het gelijk­namige boek van Annie M.G. Schmidt. De vader van Otje, een heel goede kok, wordt ontsla­gen. Een nieuwe baan kan hij zon­der de juiste papieren niet kri­j­gen. Samen met Otje en de dieren gaat hij daar­naar op zoek. Een beestachtige mooie musi­cal voor het hele gezin!

Doorn­roosje doet alsof
De musi­calk­lassen met kinderen tussen de 10 en 12 jaar spe­len ‚Doorn­roosje Doet Alsof’, om 16.00 en om 19.00 uur. Als de moeder van Doorn­roosje het plan heeft haar eigen­wi­jze dochter naar een kostschool te sturen is de paniek groot. Naar een kostschool? Dat nooit! En in haar paniek doet zij alsof ze in een hele ern­stige diepe slaap terecht is gekomen. Een grap­pige sprook­jes­mu­si­cal voor jong en oud.

Pro­duc­ti­eteam
Extra leuk aan deze musi­cals is dat het decor gemaakt is door het Pro­duc­ti­eteam, een ent­hou­si­ast groep jon­geren van 14 tot en met 21 jaar, die onder begelei­d­ing van FluXus tekent, schildert, filmt, fotografeert en ani­maties maakt.

De locatie van ‘OTJE!’ en ‘Doorn­roosje doet alsof’ is de Verkadezaal van FluXus, West­z­i­jde 148, Zaan­dam. Beide voorstellin­gen wor­den dus tweemaal gespeeld en in totaal laten vier ver­schil­lende musi­cal­groepen zich zien.

Kosten:
Entree is 1 euro. Kinderen t/​m 4 jaar mogen gratis naar bin­nen.
Voor alle infor­matie over de musi­cal­lessen van MUS en het Pro­duc­ti­eteam zie www​.fluxus​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla