Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kit­tekat, de musical

Pers­bericht

Een typ­isch Zaans ver­haal in de Kwaker.
De musi­cal­pro­duc­tiegroep van FluXus is er na maan­den­lange repeti­ties klaar voor. Zater­dag 23 en zondag 24 juni kun je geni­eten van de nieuwe musi­cal ‘Kit­tekat’ in dorp­shuis De Kwaker in West­zaan. Majanka Fröh­lich, regis­seur van de groep, legt uit waarom iedereen moet komen kijken.

Chicago

De musi­cal­pro­duc­tiegroep zet al ruim tien jaar musi­cal­pro­duc­ties neer met tal­entvolle podi­um­beesten uit de Zaanstreek. En dat met groot suc­ces! Zo stond de groep vorig jaar met Code Monet meerdere avon­den in goedge­vuld Zaanthe­ater. In de Kwaker was de groep eerder te zien met “Chicago aan de Zaan”, een Zaanse bew­erk­ing op de film­mu­si­cal Chicago.

Herken­baar
Ieder jaar bew­erkt the­ater­maker en regis­seur Majanka Fröh­lich een bestaande musi­cal tot een typ­isch Zaans ver­haal. De pro­duc­ties wor­den ook altijd op ver­schil­lende Zaanse locaties opgevo­erd. Majanka: “Het is geweldig om ver­halen te “verza­ansen” zodat het herken­baar wordt en natu­urlijk soms ook hilar­isch. Daar­naast ligt er zoveel geschiede­nis in de Zaanstreek en is het heer­lijk om dit te gebruiken voor een span­nend verhaal.”

Live muziek
Dit jaar heeft Majanka gekozen voor de humoris­tis­che en absur­dis­tis­che fam­i­liemu­si­cal “Kit­tekat”, een bew­erk­ing van het bek­ende sprookje “De Gelaarsde Poes”. Majanka: “Deze fam­i­lieshow kent komis­che scènes, swin­gende muziek die live wordt gespeeld door een spe­ci­aal samengesteld combo onder lei­d­ing van Sebas­t­ian Ohm. De in West­zaan opge­groeide zan­geres Daphne Groot begeleidt de groep voor de meer­stem­mige zang.”

Bij­zon­dere groep
Het belooft een heer­lijke musi­cal te wor­den waarin veel valt te lachen voor jong en oud. De spel­ers, dansers en zangers die mee­doen hebben ver­schil­lende leefti­j­den, vanaf 10 jaar tot 50-​plus en dat maakt deze groep zo bij­zon­der. De pro­duc­tie staat in het teken van “Iktoon de Zaanstreek” en laat zien wat je met tal­entvolle ama­teur­spel­ers kunt bereiken”, aldus the­ater­maak­ster Majanka Fröhlich.

Zater­dag 23 juni begint Kit­tekat om 19.30 uur en op zondag 24 juni om 14.00 uur. De Kwaker vind je in de J.J. Alanstraat 127 in West­zaan. Voor meer infor­matie zie www​.fluxus​.nl en www​.dorp​shuis​-west​zaan​.nl
Kaarten voor Kit­tekat een avond­vul­lende fam­i­lievoorstelling kosten: € 7,50
Reserveren via: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Foto­bi­jschrift: Foto archief: “Chicago aan Zaan”, FluXus musi­cal­groep in actie in De Kwaker.

Joomla tem­plates by a4joomla