Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Feestelijke open­ing Parkin­son Café Zaandam

Pers­bericht

Op vri­jdag 5 okto­ber vindt de offi­ciële open­ing plaats van het Parkin­son Café Zaan­dam in zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf.
U bent van 14.0016.00 uur van harte welkom. Op het pro­gramma staan enkele sprek­ers, een sportief inter­mezzo en een muzikale omli­jst­ing door Marc Kirke­nier.
Parkin­son Café Zaan­dam is een laag­drem­pelige ont­moet­ingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun part­ners, fam­i­liele­den en man­tel­zorg­ers. In een ontspan­nen sfeer wor­den er diverse onder­w­er­pen bespro­ken. Naast het uitwisse­len van infor­matie en ervarin­gen kunt u in het Parkin­son Café ook con­tact leggen met lotgenoten.
In ver­band met de organ­isatie zou het pret­tig zijn als u zich van tevoren vri­jbli­jvend aan­meldt via emailadres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Bin­nenkort wordt ook de web­site www​.parkin​son​cafezaan​dam​.nl gelanceerd. Daar treft u een actueel pro­gram­maoverzicht en de laat­ste nieuwtjes.

Joomla tem­plates by a4joomla