Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Blues aan de Zaan

Pers­bericht

bluesZaanOp zater­dag 6 okto­ber zullen nationale en inter­na­tionale blue­sar­ti­esten neer­strijken in de Flux. Geves­tigde namen zullen het podium delen met nieuw tal­ent. De line-​up is rond met Charles Pasi, AJ Plug, NO King en Ruben Hoeke & friends.

Blues aan de Zaan is een suc­ces met twee uitverkochte edi­ties op rij. Podium de Flux heeft grote namen mogen pro­gram­meren waaron­der My Baby en Sari Schorr. Ook dit jaar een mooie line-​up met Charles Pasi, AJ Plug, NO King en Ruben Hoeke & friends. Hier zijn nog kaarten voor verkrijgbaar.


Charles Pasi staat op het punt groots door te breken. Hij is afkom­stig uit Frankrijk, met Frans/​Italiaanse roots. Op jonge leeftijd heeft hij al vele Europese lan­den en China aangedaan. Zijn muziek zou je kun­nen beschri­jven als een mix tussen blues, soul en pop.Charles Pasi schri­jft naar eigen zeggen geen muziek. Zijn num­mers reflecteren een per­soon­lijk dag­boek. Het is pure poëzie. Het zoge­heten dag­boek gaat over de tegen­stellin­gen in de huidige samen­lev­ing. Het gaat over onze prachtige, maar ook beangsti­gende wereld, de toekomst en het verleden.

De car­rière van AJ Plug schiet als een komeet omhoog sinds de release van haar tweede cd ‘Chew Chew Chew’ in okto­ber 2016. De uit Katwijk afkom­stige zan­geres, geze­gend met een krachtige, gek­welde en altijd van blues door­drenkte stem, oogstte met het album louter jube­lende recensies.

Ruben Hoeke is geen onbek­ende in de Zaanstreek. Zijn liefde voor gitaar­muziek begon toen hij op jonge leeftijd het gitaar­in­tro van ‘Sweet Child O Mine’ hoorde. Meester­gi­tarist Slash inspireerde hem op der­tien­jarige leeftijd om gitaar te gaan spe­len en hier is menigeen Slash nog steeds erg dankbaar voor. Ruben Hoeke werd uit­geroepen tot beste gitarist van de Benelux door de lez­ers van Gitarist Magazine.

Joomla tem­plates by a4joomla