Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Natu­urlijk Natuur

Pers­bericht

staphor4

Tot 29 decem­ber is bij Galerie Staphor­sius de 9e edi­tie van de verkoop­ex­posi­tie Natu­urlijk Natuur. Ook deze keer is weer een boeiende col­lec­tie van ‘wildlife art’ beelden, tekenin­gen en schilder­i­jen te bek­ijken, gemaakt door (inter)nationaal bek­ende kun­ste­naars.
Deze keer stelde galeriehouder Rob Staphor­sius zichzelf de vraag wat ‘wildlife’ in de huidige tijd eigen­lijk is. “Kijk naar de dis­cussies eerder dit jaar rond een natu­urge­bied in Flevoland”, licht Rob toe.
Hij ver­volgt: “Het vee in ons land is al heel lang een voor­beeld van het zoge­noemde domes­ti­catie, waar dieren, in welke vorm dan ook, een nut­tige func­tie voor de mens moeten hebben. De koe is hier wel de bek­end­ste verte­gen­wo­ordi­ger van en is daarmee één van de meest karak­ter­istieke ver­schi­jnin­gen in ons Hol­landse wei­de­land­schap. Een sym­bool ook van het boerenbedrijf, waar in het voor­jaar de staldeuren open­gaan met het bek­ende koeiendansen”.

staphor2 staphor5 staphor3

Dit maakt dat vee ook voor de kunst een spec­i­fiek genre is, wat van­daag de dag volop in de belang­stelling staat. Met name heden­daagse kun­ste­naars leggen zich volledig hierop toe.
Hierom besteedt deze edi­tie van Natu­urlijk Natuur niet alleen aan­dacht aan het wildlife art, maar ook aan de veekunst en dit met werken in meerdere sti­jlen van kun­stschilders uit zowel de 19e eeuw als heden­daagse kun­ste­naars. Zo is er onder meer werk te zien van Haagse School schilders Anton Mauve (18381888) en Willem Maris (18441910), de Zaanse kun­stschilder Freek Engel (18721958) en de heden­daagse schilder Kees van de Nes (1962).

Ook is de galerie weer een aan­tal zonda­gen geopend; Sundays@Staphorsius met inter­es­sante demon­straties door ver­schil­lende kun­ste­naars.
Exposi­tie Natu­urlijk Natuur: 13 okto­ber – 29 decem­ber
Sundays@Staphorsius van 1317 uur: 14 en 28 okto­ber — 11 en 25 novem­ber — 9 decem­ber 2018
Galerie Staphor­sius
JJ Allanstraat 287b, West­zaan
T: 075 614 300
E: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
I: staphor​sius​.nl
Geopend: Dins­dag – zater­dag van 917 uur

Aan­geleverde foto’s.

Joomla tem­plates by a4joomla