Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


Een foto, gemaakt van de stelling van pel­molen De Jonge Abra­ham in Zaan­dam Oost, geeft een beeld van de over­stro­ming. In het mid­den de sti­jf­selfab­riek Sophia. Daar­naast bouwt men juist de cacao­fab­riek van Stu­ur­man. Op de achter­grond de fab­rieken van Duyvis op de Koger Hem en links zien we een glimp van oliemolen Het Pink in Koog aan de Zaan. Op de andere foto zien we de pel­molen (later doppen­molen) De Jonge Abra­ham, staande in het over­stroomde Oost­z­i­jderveld tegen­over cacao­fab­riek Aurora te Zaan­dam. De molen werd korte tijd later ges­loopt in 1916.

Ter­wijl wij Ned­er­lan­ders het gewoon zijn, staan bezoek­ers vaak vreemd te kijken als ze besef­fen dat we onder de zeespiegel leven. En het is natu­urlijk ook onl­o­gisch. Aan de andere kant: het kan en het werkt. De ten­toon­stelling Leven onder Zeeniveau laat zien hoe we onder dat zeeniveau terecht zijn gekomen en waarom we ons niet lieten weg­ja­gen door het water. Het laat ook zien wat er mis kan gaan.
De exposi­tie richt zich daar­bij op scholieren die vra­gen voorgeschoteld kri­j­gen als: hoe houden we het eigen­lijk droog? En wan­neer moeten we ons zor­gen gaan maken? Want als nu de dijken breken staat de helft van Ned­er­land onder water. En het ziet er niet naar uit dat het in de toekomst beter zal worden.

In het Molen­mu­seum is een aan­tal prachtige mod­ellen van pol­d­er­molens te zien. In de vaste opstelling is ook te zien de maque­tte die Bruno van de Stadt maakte van de drie molens (De Dromer, De Slaper en De Waker) die tot 1905 de Oost­zaner polder bemaalden. Leven onder zeeniveau.
Ten­toon­stelling Leven onder zeeniveau, van 24 novem­ber 2018 t/​m 17 mei 2019.

Aan­geleverde foto: Cam­pag­nebeeld Leven onder zeeniveau

Joomla tem­plates by a4joomla