Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wijk­wethouder Munnikendam is blij met de ijs­baan: “Geweldig dat er weer een ijs­baan ligt, dit keer met echt ijs. Zoals bek­end werkt de gemeente, samen met part­ners en bewon­ers aan het ver­beteren van de wijken Poe­len­burg en Pelder­sveld. Naast hard­ere acties, zoals het pre­ven­tief fouilleren en con­t­role op vuilover­last, best­e­den we ook aan­dacht aan leuke din­gen in deze mooie wijken. We willen graag dat bewon­ers elkaar meer ont­moeten en meer betrokken zijn. Daarom organ­is­eren we ook leuke activiteiten in de wijken en daar is deze ijs­baan er één van. We hopen dat mensen uit heel Zaanstad langskomen om te geni­eten van de ijs­baan en de gezelligheid”.
Ver­schil­lende activiteiten voor alle leefti­j­den
De ijs­baan wordt betaald uit de boetes die voor het ver­keerd aan­bieden van afval zijn gegeven in Poe­len­burg en Pelder­sveld. Er zijn tot in 2018 rond de 700 boetes uitgedeeld. De week voor de voor­jaarsvakantie zijn er tij­dens schoolti­j­den activiteiten voor kinderen van (basis)scholen in Poe­len­burg en Pelder­sveld. Daarna is de ijs­baan geopend voor iedereen. In de voor­jaarsvakantie zijn er ver­schil­lende leuke activiteiten zoals: fun-​ijshockey, schaat­sles, ijs­bowlen, sjoe­len op het ijs en dis­coschaat­sen. Voor klein­t­jes en min­der ervaren schaat­sers zijn er schaat­shulpen.
Op vri­jdag 22 feb­ru­ari van 16.00 tot 21.00 uur is er een feestelijke afs­luit­ing!
Meer infor­matie
Het volledige pro­gramma en meer infor­matie is te vin­den op sportbedri​jfza​anstad​.nl, bij de Lobelia, de Poe­len­burcht, de Tijstroom in Pelder­sveld of gewoon bij de ijs­baan zelf. De gemeente spon­sort de baan. Het Zaans Sportbedrijf, het Jeugdteam en de Sociale Wijk­teams organ­is­eren de ver­schil­lende activiteiten.
Joomla tem­plates by a4joomla