Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Stoch­elo Rosen­berg, Nous’che Rosen­berg en Non­nie Rosen­berg zijn kind aan huis op alle grote jaz­zfes­ti­vals en waren onder meer voor­pro­gramma bij Luciano Pavarotti. Nu komen ze terug met een uit­ge­breide tournee, geïn­spireerd door hun muzikale held Django Reinhardt.
In de afgelopen jaren speelden ze over de hele wereld, van het Con­cert­ge­bouw in Ams­ter­dam tot The Carnegie Hall in New York. Eerder hebben ze in het voor­pro­gramma ges­taan van Shirley Bassey, Randy Craw­ford, en Luciano Pavarotti. Ondanks alle roem en pri­jzen (waaron­der de Edi­son en Rid­der in de Orde van de Ned­er­landse Leeuw) bleven ze zichzelf, ver­groeid met hun instru­ment. “De gitaar is een deel van mijn leven, ik zou niet zon­der kun­nen.”, aldus Stochelo.
Voor Stoch­elo is er naast de erken­ning nog een droom uit­gekomen: “Een jon­gens­d­room! Ik speel op een Selmer-​gitaar, in 1940 in Frankrijk gebouwd. Het ver­haal gaat dat Django er nog op gespeeld heeft”.

Joomla tem­plates by a4joomla