Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


De fab­riek aan de Nauer­nasche Vaart werd in 1979 ges­loopt. In het­zelfde decen­nium is Neeltje Bleker-​Swart, dochter van directeur Co Swart, begonnen met verza­me­len van aller­lei mate­ri­aal van fam­i­liebedrijf Molenaar’s Kin­der­meel. Echtgenoot Otto Bleker deelt haar inter­esse en samen hebben zij in 2018 de geschiede­nis van het bedrijf gepub­liceerd in een boek.
Het deel van de verza­mel­ing dat Neeltje Bleker-​Swart en Maarten Mole­naar samen ver­wier­ven, hebben zij vorig jaar geschonken aan het Gemeen­tearchief Zaanstad en het Zaans Museum.
De ten­toon­stelling geeft met familiefoto’s, reclame­posters, speel­goed en nog veel meer een veelz­i­jdig beeld van deze bedri­jf­s­geschiede­nis.
U bent op woens­dag 10 juli van harte welkom bij de offi­ciële open­ing met een intro­duc­tie door Otto Bleker en Neeltje Bleker-​Swart. Na het bek­ijken van de vit­rine is er tijd om na te praten bij een bor­rel.
Pro­gramma 10 juli
16.00 uur — Inloop met koffie /​thee
16.15 uur — Welkom door gemeen­tearchivaris Frans Hov­ing
• Intro­duc­tie door Otto Bleker en Neeltje Bleker-​Swart
• Onthulling ten­toon­stelling in de pub­liek­shal door wethouder Rita Noordzij
• Bek­ijken ten­toon­stelling en bor­rel
Wilt u de ten­toon­stelling op een ander moment bek­ijken? Dit is mogelijk tij­dens de open­ingsti­j­den van het Stad­huis tot en met vri­jdag 13 sep­tem­ber 2019.

Joomla tem­plates by a4joomla