Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

200 beelden van Het HEM en 200 beelden van iets anders’

Pers­bericht

HemlogoVri­jdag, 23 augus­tus 2019
16:00 Inloop Open Stu­dio
20:00 Offi­ciële open­ing door Pepijn Lanen en Steven van Lum­mel
18:0002:00 Pro­gramma in de Dynamic Range Music Bar samengesteld door Steven van Lum­mel met onder meer Cen­tre Parcs en DJ Afra.

HemGedurende de avond wor­den (Suri­naamse) snacks ver­zorgd door de moeder van Steven en brood met dips van Sunny Sjo­erd, nacht­burge­meester van Den Haag.
Naast de pub­li­catie pre­sen­teert Van Lum­mel in de Open Stu­dio een serie drieluiken over loy­aliteit en het menselijk per­spec­tief die hij maakte tij­dens zijn res­i­den­tie in de werk­plaats van zijn apparte­ment. Met Tom Trago nam hij de gelu­iden op van het pand voor­dat de ver­bouwing begon en maakte hier tij­dens zijn verblijf tracks van, deze zullen als een mix­tape zijn te horen.

Het HEM is bereik­baar per boot, fiets, auto of open­baar ver­voer.
Vind hier meer infor­matie over hoe je bij Het HEM komt (en terug).
De ten­toon­stelling van Steven van Lum­mel is nog t/​m 1 sep­tem­ber 2019 te zien in Het HEM.

Het HEM
Warm­perserij 1
Zaan­dam, the Nether­lands
het​hem​.nl
Joomla tem­plates by a4joomla