Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Nationale Burendag in De Vuister

Pers­bericht
Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan organ­iseert op zater­dag 28 sep­tem­ber in het kader van de Nationale Burendag een sport­to­er­nooi in samen­werk­ing met Sportbedrijf Zaanstad, Korf­balv­erenig­ing KZ en Petanque verenig­ing Atlantic Boules. Het toer­nooi bestaat uit vol­ley­ballen, korf­ballen en jeu de boules. Teams met 4 per­so­nen in het veld (en eventuele wis­sel­spel­ers) spe­len gedurende een bepaalde tijd tegen elkaar.
De teams kun­nen gevarieerd samengesteld wor­den: jong en oud, man en vrouw, oud­ers en kinderen. Maar je kunt je ook alleen opgeven, dan stellen wij een team samen. Daar­naast zullen er een aan­tal andere activiteiten plaats vin­den, zoals stok­van­gen. Aan de jong­ste kinderen is ook gedacht, zo is er o.a. een springkussen aan­wezig . De organ­isatie en begelei­d­ing van de sportac­tiviteiten wor­den ver­zorgd door de pro­fes­sion­als van het Sportbedrijf Zaanstad in samen­werk­ing met de deel­ne­mende sportv­erenigin­gen.
Een per­fecte dag voor gezel­ligheid, sport en spel door en voor jong en oud van West­erkoog. Dé dag om je buren (beter) te leren kennen.
Dag/​Tijd: zater­dag 28 sep­tem­ber 2019, 13.0017.00 uur
Locatie: Veld op de plek van De Sprong
Kosten deel­name: gratis, maar wel aan­melden
Tel. 075 615 68 14 ♦ E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla