Panorama zaandam by Tilemahos EfthimiadisWork­shops
Tij­dens het fes­ti­val biedt Ten­gel gratis en voor niks hoogstaande work­shops aan; Ludo Winkel­man biedt de work­shop „De Natuur in Eit­em­pera”, Bar­bara Pater­notte een schilder­work­shop en gegeven door David Sam­son de work­shop Trash Art waar­bij je samen op zoek gaat naar afval en kijkt wat voor klank of sound erin zit. Op een speelse manier maak je dan muziek en of kunst of sier­aden van de gevon­den voor­w­er­pen.

Travel-​Art
Ook wel „KUN­STga­zon” wat staat voor een kun­st­p­re­sen­tatie en –verkoop vanuit 10 auto­bus­jes, met kun­ste­naars van ver­schil­lende dis­ci­plines. Ron­dom Bind staan ze opgesteld en bieden onder andere Ten­gel kun­ste­naars hun kunst aan.

Muziek
De kun­ste­naars van Ten­gel zijn uitgen­odigd om naast hun kunst in het waslokaal ook een andere kun­stzin­nige kant te laten zien: Er blijken ook muzikan­ten onder de Ten­gelle­den te zit­ten. Zo treedt de muzikale goudsmid uit Wormer op (David Sam­son) met zijn hang­drum, Hetty Mertz & Joke van der Bunt vor­men Crosskeys op de piano en dwars­fluit en Cor Visser komt met zijn the­atrale pop/​rock band Marlen optre­den! Louis Breeuwer speelt zijn Bansuri fluit en de onof­fi­ciële Ten­gel DJ Moth_​Bzzz sluit de avond af met dans­bare muziek.

Hem­brug Buiten Bios
Rond 20:00 uur geniet je met alle bezoek­ers van de prachtige film Basquiat. Dit filmis­che portret van de post­mod­ernistis­che kun­ste­naar bek­ijk je vanuit je zelf meege­brachte zit­meubel onder de ster­ren van het Hem­brug. Deze filmver­ton­ing is gratis.

Face­book even­e­ment fes­ti­val; https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1144909302384684​/
Face­book even­e­ment Hem­brug Buiten Bios: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​375574859807110​/
Face­book even­e­ment Travel_​Art: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​440299836580421​/


Joomla tem­plates by a4joomla