Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Repair­café

Pers­bericht
In de Stads­boerderij in het Dar­win­park, De Weer 31, 1504 AH Zaan­dam is vri­jdag 20 sep­tem­ber van 14.00 uur tot 16.00 uur 2019 weer Repaircafé.
Niet voor niets startte Sire – afgelopen week — de duurza­amhei­d­scam­pagne ‘Waardeer het, Repa­reer Het’.
Ons motto is al vele jaren ‘Gooi uw defecte spullen niet te snel weg’. Samen met u kun­nen we ze nog weer een ‘tweede leven’ geven.

Dus, neem uw kapotte spullen mee naar het Repair­cafe en bek­ijk dan samen met een van onze experts of uw cam­era, printer, broodrooster, vide­o­recorder, (wekker)radio of koffieze­tap­pa­raat nog te her­stellen is. Onze tech­nici draaien hun hand niet om voor de reparatie van bijvoor­beeld een train­ingsap­pa­raat dat niet meer werkt, u moet het wel zelf mee naar ons toe nemen. En de reparatie doen ze samen met u en met plezier. Het is gratis maar een kleine bij­drage is natu­urlijk van harte welkom.
Te lange broeken – die u daarom niet draagt — verko­rten wij, maar ook zetten we knopen aan over­hem­den, jurken, blouses en jassen. Proberen te repar­eren kan altijd. Laatst hebben we een heer met twee te lange nieuwe broeken blij gemaakt door ze te verko­rten. ’n Blij gezicht daar doen we het voor.
Natu­urlijk is onze fiet­sen­maker aan­wezig om aan uw fiets kleine reparaties – lam­p­jes repar­eren en/​of ver­van­gen, spaken span­nen of band plakken – te ver­richten. Neem wel daar­voor de ben­odigde mate­ri­alen zelf mee.
Het team van acht vri­jwilligers staat op vri­jdag 20 sep­tem­ber weer tussen 14.00 en 16.00 uur voor iedereen klaar.
Voor de bezoek­ers is er natu­urlijk altijd koffie of thee. Wij hopen u vri­jdag weer te begroeten!
De Stads­boerderij Dar­win­park is geves­tigd aan:
De Weer 31, 1504 AH Zaandam.
Joomla tem­plates by a4joomla