Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Natu­urlijk Natuur expositie

Pers­bericht
Stapeekhoorn StapIJsvogel

Vanaf zater­dag 5 okto­berkunt u bij Galerie Staphor­sius geni­eten van de 10e edi­tie van de verkoop­ex­posi­tie Natu­urlijk Natuur.
Ook deze keer is een boeiende col­lec­tie van beelden, tekenin­gen en schilder­i­jen bijeen gebracht, alle geïn­spireerd op de natuur. Ver­schil­lende kun­ste­naars, zoals Jos Aan­raad, Léon van der Lin­den en Kees van de Nes, zijn inmid­dels een vaste waarde gewor­den. Maar ook dit jaar wor­den nieuwe kun­ste­naars ver­welkomd; zo is er werk te zien van bijvoor­beeld schilderes Ala Khonikava, beeld­houw­ster Hetty Heyster en glaskun­ste­naar Jacob Bos.

StapBlauwrozeThema
Deze keer is het thema van de exposi­tie ‘Het ritme van de natuur’, met het elk jaar weer wis­se­len van de seizoe­nen en wat dit voor plant en dier betekent. Hier­bij wordt ook een zorg gedeeld over de invloed op dit natu­urlijke ritme door de gevol­gen van kli­maatveran­derin­gen.
“Afgelopen zomer had Ned­er­land te kam­pen met bijvoor­beeld zeer hoge tem­per­a­turen met de nodige gevol­gen. Ik ben daar eerder ongerust over, als dat ik echt vrolijk word van die tro­pis­che dagen, hit­te­gol­ven en droogte. De kun­ste­naars in deze exposi­tie trekken door de natuur om land­schap­pen, planten en dieren tot in den treure te observeren en in hun kunst­werken zo getrouw mogelijk vast te leggen. „Maar hoe ziet deze natuur er over meer dan een halve eeuw uit?” aldus galeriehouder Rob Staphor­sius.

Met Sundays@Staphorsius is de galerie ook een aan­tal zonda­gen geopend. Ver­schil­lende kun­ste­naars zijn dan in de galerie aan­wezig om hun werk te demon­str­eren en hier­bij een uit­leg geven. Sundays@Staphorsius van 1317 uur: Op 6 en 20 okto­ber 20193 en 17 novem­ber 20191, 15 en 26 decem­ber 2019

De Exposi­tie Natu­urlijk Natuur is te zien van 5 okto­ber tot 28 decem­ber 2019.
Geopend: Dins­dag – zater­dag van 917 uur.


Galerie Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287b
West­zaan
T: 075 6143 000 — E: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. — I: www​.staphor​sius​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla