Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Nieuwe Helden
Pers­bericht

artZaanstad2Begonnen in de “Zien­a­goog”, via de West­z­i­jde en de Vin­cent van Gogh­weg nu op het prachtige Hem­brugter­rein. Artza­anstad viert dit najaar haar 45-​jarig bestaan als Kun­s­tu­itleen /​Galerie met twee ten­toon­stellin­gen. Na de expo OUWE HELDEN is het nu tijd voor het tweede deel; de exposi­tie NIEUWE HELDEN.

De ver­huiz­ing twee jaar gele­den naar een fan­tastisch indus­trieel pand op het Hem­brugter­rein en de daarmee gepaard gaande naamsveran­der­ing van kun­st­cen­trum naar ARTZA­ANSTAD is niet onopge­merkt gebleven. Toch zijn er behoor­lijk wat mensen die ver­baasd rea­geren dat het om dezelfde sticht­ing gaat. Juist daarom wil Artza­anstad het 45-​jarig bestaan niet onopge­merkt voor­bij laten gaan en organ­iseert zij om dit te vieren twee ver­schil­lende ten­toon­stellin­gen.
ArtFemkeWoltering ArtAronKroes


foto links: Femke Wolter­ing Foto rechts: Aron Kroes

Vanaf 12 okto­ber t/​m 24 novem­ber is deel 2 van de vier­ing met de exposi­tie “NIEUWE HELDEN”. Dan tonen we werk van tien kun­ste­naars van de toekomst, aanstor­mend tal­ent en al gear­riveerde, maar voor ons nieuwe helden. Onder hen ook een aan­tal tal­en­ten uit Zaanstad!
We tonen werk van: Aron Kroes, Bar­bara van Marle, Stef Maz­ereeuw, Jeroen Fransen, Chris­t­ian Arts, Sven Signe den har­togh, Femke Wolter­ing, Rene Rikkel­man, Sjaak Kooij en Noortje Zijlstra
Joomla tem­plates by a4joomla