Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Lezin­genserie behangselschilder Uppink

Pers­bericht


Uppink15 decem­ber 15 uur:
Eloy Kold­eweij: De mode van behangselschilder­ing in het Hol­landse interieur


Ver­meend portret van de Ams­ter­damse behangselschilder Willem Uppink (17671849). Foto: Rijksmu­seum.

Op 1 novem­ber j.l. werd op feestelijke wijze het 20-​jarig bestaan gevierd van het woon­huis­mu­seum Honig Breethuis in Zaandijk. Naast een door het hele huis ge-​ensceneerd toneel­stuk met alle vri­jwilligers in de rol van bewon­ers van het eerste uur, was het hoogtepunt de pre­sen­tatie van een in eigen beheer uit­gegeven boek over de Ams­ter­damse behangselschilder Willem Uppink (17671849). Het prachtig geïl­lus­treerde werk werd geschreven door George Slieker – bestu­urlid van de Verenig­ing Honig Breethuis, en tevens redac­tielid van ons tijd­schrift Zaans Erf­goed.
Van deze laat­ste grote Ned­er­landse behangselschilder zijn maar liefst vijf ensem­bles op de oor­spronke­lijke plek bewaard gebleven. In samen­werk­ing met Huis de Viss­cher in Ams­ter­dam en de bewon­ers van het pand Lagedijk 110 in Zaandijk wordt er van 17 novem­ber t/​m 26 april 2020 een lezin­gen­cy­clus met 7 lezin­gen ron­dom het werk van Uppink gehouden, meren­deels in Zaandijk maar ook wel in Huis de Viss­cher in Ams­ter­dam. Daar­bij kun­nen de aan­wezige ensem­bles bezichtigd wor­den.
Tijd: Alle lezin­gen (m.u.v. 26 jan­u­ari) vin­den op zonda­gen om 15 uur plaats.
Kosten: Deel­name aan een lez­ing bedraagt € 25,- pp (inclusief boek) of € 12,50 pp indien men het boek reeds bezit.
Reserveren via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. o.v.v. van uw naam, tele­foon­num­mer, e-​mailadres en het aan­tal per­so­nen dat wenst deel te nemen.

Aan­geleverde foto


Joomla tem­plates by a4joomla