Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

ZiltKer­st­con­cert „Zilt en de groote Zeil­vaert„
Pers­bericht

Op zater­dag 14 decem­ber om 19:00 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer
Shan­tykoor Zilt viert samen met u ‘Kerst op Zee’ met medew­erk­ing van: De Mor­gen­ster­can­torij en Zij van Zilt.

Na de pauze (met Glüh­wein) zin­gen we samen met u de kerst in, onder lei­d­ing van Ineke Mul­der en op de piano begeleid door Ton Schoen.

Toe­gang gratis (Een vri­jwillige bij­drage wordt zeer op prijs gesteld.)
Inloop 19.00 uur. Aan­vang 19.30 uur.

De Mor­gen­ster­can­torij, onder lei­d­ing van Corry van Gorp, begeleidt al vele jaren de Protes­tantse Gemeente te Wormerveer, de kerk aan het Noordeinde. Het koor heeft vele werken in haar reper­toire van vooraanstaande componisten/​tekstdichters, zoals bijvoor­beeld de prachtige liederen van Ned­er­landse lied­schri­jver Huub Oost­er­huis.

Zij van Zilt bestaat uit de part­ners van de Zilte man­nen. Zij komen een­maal per jaar bijeen om onder lei­d­ing van Carry van der Gulik voor deze avond een aan­tal liederen in te studeren.


Joomla tem­plates by a4joomla