Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Gratis juridisch advies
Pers­bericht

Wijk­be­won­ers van Zaandam-​Zuid /​Ros­molen­bu­urt /​Poe­len­burg kun­nen in hun omgev­ing terecht voor gratis juridisch advies bij Wijk­cen­trum Dirk Prins. Juris­ten van advo­catenkan­toor Mar­quis Legal uit Ams­ter­dam houden daar een tweeweke­lijks spreekuur. Door de diver­siteit van het team van dit kan­toor kan er in ver­schil­lende talen wor­den bijges­taan, waaron­der Turks, Ara­bisch, Koerdisch, Farsi en Pools.
Heb je een prob­leem? Kom dan gerust langs. Het eerstvol­gende spreekuur is er op woens­dag 11 decem­ber van 09.3011.30 uur.
Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
Heb je een prob­leem, dat niet kan wachten tot het eerstvol­gende spreekuur, neem dan con­tact op met het wijk­cen­trum: 075 63 10 707.


Joomla tem­plates by a4joomla