Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

artzaanstadlogoVer­loren in Vrouwen­ver­driet
Pers­bericht

Open­ing zater­dag 11 jan­u­ari vanaf 14.30 uur
Peter de Rijcke
Peter wordt 75 jaar en dat viert Artza­anstad met een solo-​expositie. Peter studeerde in de jaren zes­tig af aan de Rietveld Acad­e­mie. In 1972 ver­huisde hij naar Hoorn, waar hij een herken­bare fig­u­ratieve schilder­stijl ontwikkelde met een spe­cial­isatie in havengezichten en (kust)landschappen.
Peter is in de Zaanstreek en Ams­ter­dam een geliefd kun­ste­naar, vooral door zijn prachtige schilder­i­jen met inter­pre­taties van zijn omzw­ervin­gen in deze omgev­ing. Deze ver­bon­den­heid komt terug in de naam van de exposi­tie: ‘Ver­loren in Vrouwenverdriet’.
Vanaf 14.30 uur ben je van harte welkom. Peter Tange, burge­meester van Wormer­land doet de open­ing en de muziek komt van de Canadese zan­geres Camadou die onder begelei­d­ing van een dwars­fluitiste en een gitarist Franse chan­sons zingt.
Samen proosten wij op het nieuwe jaar!
De ten­toon­stelling is te zien tot en met zater­dag 8 feb­ru­ari 2020.
Art Zaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaan­dam
Joomla tem­plates by a4joomla