Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Buurt­cen­trum De Vuis­ter gaat weer voorzichtig open
Pers­bericht

Buurt­cen­trum de Vuis­ter, Molen­werf 44, 1541 WR te Koog aan de Zaan gaat weer “voorzichtig” open, voor­lopig alleen de koffie inloop op de woens­da­gen van 10.3012.00 uur, met als regel max. 30 per­so­nen per zaal, met inacht­ne­m­ing van de 1,5 meter afs­tand. Om te voorkomen dat er te veel mensen komen is op dit moment aan­melden ver­plicht via www​.devuis​ter​.nl
Indien er nieuwe activiteiten wor­den opges­tart, dan wordt dit ver­meld op de web­site en op de posters op de ingangs­deur van het buurtcentrum.

Voorin­schri­jv­ing van onze Bridgeclub
Met ingang van dins­da­gavond 8 sep­tem­ber bieden we de mogelijkheid in club­ver­band te brid­gen. Gezel­ligheid staat voorop en inschri­jven gaat per paar. Je kunt je ook indi­vidueel aan­melden, dan kijken wij of we een maatje voor je kun­nen vin­den. Bridge­club De Vuis­ter is aanges­loten bij de Ned­er­landse Bridge Bond en alle leden wor­den daar aangemeld en ont­van­gen ook het maan­delijkse magazine.
We begin­nen om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is De Vuis­ter open en kun je alvast een kop koffie of thee bestellen. We spe­len vijf ron­des met een korte pauze na de derde. Zo rond half elf zijn we klaar, wordt de uit­slag van die avond bespro­ken (krijg je ook meteen in je mail­box) en bor­re­len we nog met elkaar. Rond elf uur keert iedereen huiswaarts. De kosten per speler per seizoen zijn € 65,- en daar krijg je dan 30 gezel­lige bridgeav­on­den voor terug!
Aan­melden of vra­gen: Anne­mieke Poiesz , 06 206 85 800 (of via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.).


Joomla tem­plates by a4joomla