Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


Verder ook een mooi aan­bod in ver­schil­lende tech­nieken van de bek­ende Zaanse schilders, zoals de Jansens, Her­man Buschen­henke, Frans Mars, Ger­rit Jan de Geus, Cor­nelis Abbing, Cor­nelis Kon­ing, Freek Engel, Jan de Boer, Jan Krui­jver en ook zeer aansprek­end werk van Peter de Rijcke. Ook is er werk te zien van Piet van Wijn­gaerdt en meerdere werken op papier van Clemens Briels, Karel Appel en Corneille.
StapdeGeus


G.J. de Geus

De galerie heeft alle noodza­ke­lijke hygiëne­maa­trege­len getrof­fen, en is des­gewenst ook op afspraak buiten de reg­uliere open­ingsti­j­den geopend.
Verkoop­ex­posi­tie: 6 juni – 19 sep­tem­ber 2020.
Galerie Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287B
1551 RG West­zaan
Open­ingsti­j­den:
di — za, 0917 uur
www​.willem​jansen​sticht​ing​.nl

StapCarpentier StapRijke

Nic Car­pen­tier - en - Peter de RijckeJoomla tem­plates by a4joomla