Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ondek de Zaanstreek op de Zaanse Kun­st­Sa­lon 2020!
Pers­bericht

Stap2020uitnOnlangs opende de Willem Jansen sticht­ing bij Galerie Staphor­sius de Zaanse Kun­st­Sa­lon, een verkoop­ex­posi­tie geheel samengesteld met kunst­werken die door par­ti­c­ulieren zijn inge­bracht.
Uitein­delijk zijn er meer dan 300 items aan­geleverd, waaron­der ruim 100 objecten afkom­stig uit de omvan­grijke col­lec­tie van Zaankan­ter Rem­met Ouwe­jan jr. (19302019) zoals schilder­i­jen, gesne­den beeld­jes, zil­ver­w­erk en snuis­ter­i­jen. Bij­zon­dere aan­dacht is er ook voor een unieke col­lec­tie abstracte werken van de Zaanse schilder Jaap Stel­laart (19201992).


Verder ook een mooi aan­bod in ver­schil­lende tech­nieken van de bek­ende Zaanse schilders, zoals de Jansens, Her­man Buschen­henke, Frans Mars, Ger­rit Jan de Geus, Cor­nelis Abbing, Cor­nelis Kon­ing, Freek Engel, Jan de Boer, Jan Krui­jver en ook zeer aansprek­end werk van Peter de Rijcke. Ook is er werk te zien van Piet van Wijn­gaerdt en meerdere werken op papier van Clemens Briels, Karel Appel en Corneille.
StapdeGeus


G.J. de Geus

De galerie heeft alle noodza­ke­lijke hygiëne­maa­trege­len getrof­fen, en is des­gewenst ook op afspraak buiten de reg­uliere open­ingsti­j­den geopend.
Verkoop­ex­posi­tie: 6 juni – 19 sep­tem­ber 2020.
Galerie Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287B
1551 RG West­zaan
Open­ingsti­j­den:
di — za, 0917 uur
www​.willem​jansen​sticht​ing​.nl

StapCarpentier StapRijke

Nic Car­pen­tier - en - Peter de RijckeJoomla tem­plates by a4joomla