Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Stads­boerderij Dar­win­park
Pers­bericht

KonijnenGelukkig zijn de corona-​regels per 1 juli ver­soe­peld. Daarom zijn ook de open­ingsti­j­den van Stads­boerderij Dar­win­park ver­ruimd. Vanaf deze week zijn we van woens­dag tot en met zondag geopend. In de ocht­end van 10.00 tot 12.30 uur, in de mid­dag van 13.30 tot 16.00 uur.
Vanzelf­sprek­end houden we ons aan alle RIVM-​voorschriften met betrekking tot hygiëne en ander­halve meter afs­tand. Ook is het aan­tal bezoek­ers tot max­i­maal 100 beperkt.
Om dit beleid te reg­uleren, vra­gen we bezoek­ers van tevoren te reserveren www​.even​e​menten​.znmc​.nl of een kaartje bij de poort te kopen. De toe­gang­sprijs is € 1,25 per per­soon.
Vrien­den van het ZNMC hebben gratis toe­gang. Je wordt al Vriend voor € 25,00 per jaar. Daar­voor krijg je met je hele gezin gratis toe­gang tot de Stads­boerderij, het Natu­ur­mu­seum en kort­ing op diverse activiteiten en pro­ducten van het ZNMC.


Joomla tem­plates by a4joomla