Panorama zaandam by Tilemahos EfthimiadisDe ten­toon­stelling is samengesteld door Jan de Bruin. Samen met Henk Hei­j­nen is hij de auteur van een prachtig boek over het leven en werken van Jaap Stel­laart:. -”De blinde ziener in een oceaan van licht”
Dit boek en een aan­tal afbeeldin­gen van zijn schilder­i­jen zijn te koop op de tentoonstelling

Stellaart1Jaap Stel­laart — Zaandijk, 7 decem­ber 1920 — Zaan­dam, 16 jan­u­ari 1992
Jacob (Jaap) Stel­laart, beeldend kun­ste­naar, werkte in Zaan­dam aan het Haalder­s­broek, en is vooral bek­end om voor­namelijk zijn oliev­erf­schilder­i­jen. Hij werkte al jong in een eigen­zin­nige abstracte schilder­stijl die wel eens werd vergeleken met die van de toen­ma­lige Cob­Bra groep. Hij sloot zich hier echter niet bij aan, maar ging steeds als een­ling zijn eigen weg. Maar exposeerde in 1948 wel drie schilder­i­jen in het Stedelijk Museum in Ams­ter­dam. Daar hing hij fraai tussen de CoBra leden, waar­bij hij in beperkte kring bewon­der­ing oogstte. Op 16 feb­ru­ari 1990 ontv­ing hij, tij­dens een exposi­tie in galerie Bramkha, de erepen­ning van de gemeente Zaanstad. De gemeente kocht vier schilder­i­jen van hem aan.
Er is tevens een boek uit­gegeven door Jan Schuit, ‚De stem in de stilte’. Van Jaap Stel­laart bevin­den zich werken in diverse Ned­er­landse musea en in de rijkscol­lec­tie.
Behalve schilder was Stel­laart ook actief in de muziek (trompet en klar­inet) en was hij ook sportief aktief. We zouden hem nu dus een BZ’er (Bek­ende Zaankan­ter) noe­men.
De ten­toon­stelling biedt de gele­gen­heid om eens terug te kijken op het leven en werken van deze markante Zaankan­ter.
Aan­geleverde foto’s.Joomla tem­plates by a4joomla