Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Werk Willem Uppink weer te zien
Pers­bericht Zaans Erf­goed

UppinkboekGeorge Slieker schreef een indruk­wekken boek over Willem Uppink.

In het Honig Breethuis in Zaandijk kunt u nog tot 31 jan­u­ari 2021 naast het bij­zon­dere huis ook de vernieuwde jubileum­ten­toon­stelling over de Ams­ter­damse behangselschilder Willem Uppink bek­ijken. Dankzij drie portret­ten die het museum in bruik­leen kreeg van het Rijksmu­seum in Ams­ter­dam, plus recent ont­dekt werk van de kun­ste­naar, heeft de exposi­tie een nieuwe opzet gekre­gen.
Het museum is vooral­snog alleen op zonda­gen van 1216 uur geopend, en is voor iedereen alleen toe­ganke­lijk na reserveren. Dit omdat u een aan­vangstijd meekrijgt.

Lang­durig uit­geleend
Aan­lei­d­ing voor het Rijksmu­seum om drie oliev­erf­portret­ten lang­durig in bruik­leen te geven, is omdat de werken in het Honig Breethuis pub­liek toe­ganke­lijk zijn. Daar­door zijn nu extra te zien: een ver­meend zelf­portret van Uppink uit 1788, plus een portret van zijn eve­neens schilderende broer Har­manus. Daar­bij nog een portret uit 1833, van een dame in een bie­der­meier interieur.
N.a.v. de open­ing van deze ten­toon­stelling doken er nog onbek­ende werken van Uppink op, die door de eigenaren in bruik­leen wer­den gegeven. Het zijn een teken­ing uit 1792 – land­schap met visser – en twee aquarellen die Upink maakte op de buiten­plaat­sen Brakels­bosch en Beekhuizen.

Boek over de kun­ste­naar
Het boek Willem Uppink (17671849), behangselschilder is te koop in het Honig Breethuis, te bestellen via de muse­umwinkel en ligt bij de boekhan­del.

Aan­geleverde foto.


Joomla tem­plates by a4joomla