Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Big Art
Pers­bericht

artzaanstadlogoArtZa­anstad doet mee aan de hip­ste kun­st­beurs van Ned­er­land: BIG ART. De beurs is van 30 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber in het Pro­ject­ge­bouw op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam.
Artza­anstad kun­s­tu­itleen & galerie pre­sen­teert op BIG ART twee gigan­tis­che instal­laties van Sjaak Kooij en van Jimi Klein­bru­inink. Op 250 meter van de beurs toont Artza­anstad op haar eigen locatie een kleine exposi­tie met werk van beide kunstenaars.

Sjaak Kooij werkt als beeldend kun­ste­naar met een grote ver­schei­den­heid aan mate­ri­alen. Zijn oor­sprong ligt in het schilderen en zijn schilder­achtige tech­niek vindt tevens zijn weg in ruimtelijke werk. Hoewel de mate­ri­alen divers zijn, zijn er grote overeenkom­sten tussen de onder­w­er­pen en thema’s die Kooij aansni­jdt. Zo ook in de instal­latie ‘Horse­back Rid­ers’, een bew­erk­ing van een gelijk­namig schilderij uit 2018.

Jimi Klein­bru­inink ontv­ing dit jaar een stipendium van de Dooye­waard sticht­ing voor de toeken­ning van de Hart Nib­brig Stu­dio Award. O.a. in het van Abbe­mu­seum in Eind­hoven en in het Singer Laren waren instal­laties van Jimi te zien. Tij­dens BIG ART 2020 toont Jimi een nieuwe ver­sie van de meer dan 8 meter hoge instal­latie ‘MEANDER’.

De kun­st­beurs BIG ART wordt voor de vijfde keer geor­gan­iseerd door Anne van der Zwaag (o.a. directeur Object Rot­ter­dam). Op deze beurs zijn meer dan 80 XL kunstwerken/​installaties te zien van geves­tigde kun­ste­naars en aanstor­mende talenten.


Joomla tem­plates by a4joomla