Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Urban Space
Pers­bericht

artzaanstadlogourbanspaceDe nieuwe exposi­tie ‚Urban Space’ gaat zater­dag 10 okto­ber van start.

In Urban Space draait het om ver­st­edelijkte land­schap­pen, archi­tec­tuur, spe­len met ruimte en licht. Het neemt je mee met de blik van de kun­ste­naar die door ste­den of over bizarre, nauwelijks bezochte, achteraf gele­gen vaak indus­triële gebieden dwaalt. In deze exposi­tie zie je de ver­tal­ing van de kun­ste­naar op foto, doek of instal­latie door het oog van deze kun­ste­naars; dat pre­cieze moment, die licht­in­val, dat unieke stukje van een gebouw, het terugk­erende ritme van een cirkel of lij­nen, ges­loten of open ruimtes.

De deel­ne­mende kun­ste­naars zijn:
Jimi Klein­bru­inink, Pauline van Burin­gen, Mar­tin Copier,
Maarten Rots, Bon­nie Severien

Urban Space is te zien t/​m 14 november

Aangeleverde fabeeld­ing.


Joomla tem­plates by a4joomla