Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Poep­goed!
Pers­bericht

PoepgoedDe komende maan­den hebben wij een ten­toon­stelling met een luchtje in het natu­ur­mu­seum. Iedereen heeft ermee te maken: de kon­ing en de zwerver, de bal­let­danseres en de vuil­nis­man. Maar er wordt meestal niet over gespro­ken of er wordt een beetje lacherig over gedaan. In de exposi­tie Poep-​Goed wordt wél serieus op het fenomeen poepen inge­gaan. Je komt ver­schil­lende drollen van dieren tegen in het museum, aller­lei kak­dozen en toi­let­pot­ten. En je leert dat poep vaak op een nut­tige manier is gebruikt. Bijvoor­beeld in de land­bouw of als brand­stof. De exposi­tie is voor jong en oud een span­nende ont­dekkingsreis. En gelukkig valt er ook genoeg te lachen!

Na het bezoek weet je veel meer over de donker­bru­ine wereld van alledag. Vergeet niet de toi­letjuf­frouw een fooitje te geven!

Bezoek­ers vra­gen wij om zich strikt aan de corona-​richtlijnen te houden.
Er zijn mond­kap­jes voor vol­wassen bezoek­ers.
We laten max­i­maal twintig bezoek­ers tegelijk bin­nen.
Waar: Natu­ur­mu­seum, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Wan­neer: alle zonda­gen in okto­ber t/​m decem­ber van 13.00 tot 17.00 uur
Kosten: De entree voor deze activiteit en het museum bedraagt € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar (vol­wassen begelei­ders én Vrien­den van het ZNMC zijn gratis).
Betaal bij voorkeur met pin.

Afbeeld­ing aangeleverd.


Joomla tem­plates by a4joomla