Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rosar­ium Vrien­den­tuin in de pri­jzen.
Pers­bericht

KMPprijs

De Rosar­ium Vrien­den­tuin is in de pri­jzen gevallen. Ze deden dit jaar mee met de kern met pit wed­strijd van de Konin­klijke Ned­er­landse hei­de­maatschap­pij. Door de maa­trege­len rond corona kon het één en ander niet door­gaan maar de doe­len zijn eigen­lijk alle­maal gehaald. Ver­hoogde bakken voor senioren, een voed­sel­bos, een fotowed­strijd en meer bewustz­ijn over eet­baar groen in je directe leefomgev­ing. Als bonus twee nieuwe bankjes en een groot zwijn uit een boom­stam.
Het was in ieder geval goed voor een derde plek.

Met dit ste­un­tje in de rug gaan wij dit jaar ook weer ent­hou­si­ast aan de slag. We hebben al weer heel wat plan­nen om Krom­me­nie groener en gezel­lig te maken. Samen met andere maatschap­pelijke organ­isaties in Krom­me­nie steken we de kop­pen bij elkaar hoe wij jong en oud elkaar meer kun­nen laten ont­moeten en hoe wij het belang van een groene en gezonde leefomgev­ing verder kun­nen uit­dra­gen. Vanaf maart gaan wij weer uit­pakken.

Ook voor 2021 zijn wij op zoek naar mensen die zich het komende jaar willen inzetten voor dezer prachtige en bij­zon­dere buurt­moes­tuin mid­den in het Rosar­i­umpark. Dat is hard nodig want naast meer groen hebben wij ook meer han­den nodig die het willen en kun­nen dragen.

Meer Infor­matie Rosar­ium Vrien­den­tuin.
De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een open­bare moes­tuin voor en door buurt­be­won­ers.
Het is de bedoel­ing dat we samen tuinieren en oog­sten. Wij willen graag veel buurt­be­won­ers bij dit mooie stukje Zaans groen betrekken door mid­del van leuke activiteiten, zoals Ver­halen in het park, meew­erkda­gen, een buurt­pick­nick en meer.
Kom gerust eens langs in het Groen­park (Rosar­i­umpark) te Krom­me­nie.
Op dins­dag en vri­jdag tussen 15:30 en 17:30 zijn er altijd wel mensen.
Volg ons op face­book: Rosar­ium Vriendentuin.

Con­tact opne­men via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. kan natu­urlijk ook.


Joomla tem­plates by a4joomla