Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Online ont­moetin­gen voor energie en inspi­ratie
Pers­bericht

‘Best span­nend, maar wel heel leuk!’ is één van de reac­ties na een online ont­moet­ing bij Bind op het Hem­brug. Het is ook echt anders dan de ver­plichte zoom­sessies met je collega’s. De online gesprekken bij Bind zijn per­soon­lijker, vaak ont­moet je nieuwe mensen en je bent even uit je eigen bubbel. Jij kunt ook meedoen!

In deze tijd is het lastig om nieuwe ont­moetin­gen en mooie gesprekken te hebben. Ter­wijl de ontwik­kelin­gen in de wereld schree­uwen om een beetje ver­bon­den­heid. Door de lock­down mis je het per­spec­tief van de ander en kun je je ver­liezen in je eigen bubbel. Dat kan lei­den tot piek­eren, somber­heid of fut­loosheid. Mensen hebben nou een­maal de energie en inspi­ratie nodig van andere mensen.

Online gesprekken
Laten we elkaar daarom vaker ont­moeten. Online, veilig in het com­fort van je eigen huis. Bind organ­iseert deze ont­moetin­gen via Zoom, een pro­gramma waarmee je via inter­net kunt video­bellen. Het enige wat je nodig hebt is inter­net en een com­puter, tele­foon of tablet met cam­era. Na inloggen heet een gesprek­slei­der je welkom en kan het gesprek beginnen.

Onder­w­er­pen en gesprekspart­ners
We zijn heel benieuwd wat jou bezighoudt en wie jij wilt ont­moeten. Laat het ons weten, dan zoeken wij verbindin­gen. Mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

De vol­gende gesprekken staan al gep­land:
Dins­dag 2 feb 19:30 — onder­w­erp: Een­za­amheid
Dins­dag 16 feb 19:30 — onder­w­erp: Vac­cineren
Dins­dag 2 maart 19:30 — onder­w­erp: Thuis(gevoel)
Meld je aan via face​book​.com/​b​i​j​b​i​n​d of www​.bijbind​.nl

Bind
De huiskamer van Bind op het Hem­brug is een cul­tureel ont­moet­ings­cen­trum in een trans­for­ma­torhuisje. Van nature een plek voor ont­moetin­gen en gesprekken voor en door een zeer gevarieerd publiek.

Zaanstad in Dialoog
Zaanstad in Dialoog stim­uleert betekenisvolle gesprekken tussen Zaankan­ters met ver­schil­lende achter­gron­den over voor hen belan­grijke thema’s. Gesprekken vanuit oprechte nieuws­gierigheid en waarder­ing. Met als doel begrip, verbind­ing en verdieping. Voor de gesprekken bij Bind zorgt deze organ­isatie voor geschikte gespreksleiders.

Ga naar www​.bijbind​.nl of face​book​.com/​b​i​j​b​i​n​d voor meer informatie.


Joomla tem­plates by a4joomla