Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ten­toon­stelling ‘Zaanse pophis­to­rie 19002020
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

Vanaf 28 jan­u­ari 2021Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam

‘Zaanse pophis­to­rie 19002020’ geeft een beeld van ruim een eeuw pop­u­laire muziek in de Zaanstreek. Som­mige ster­ren hebben het zo ver geschopt, dat je miss­chien pas in deze ten­toon­stelling ont­dekt dat ze Zaanse roots hebben!
Pophistorie
Na een korte voorgeschiede­nis vanaf 1900, toen er alleen blad­muziek bestond en er nog geen radio en gelu­ids­dragers ontwikkeld waren, begint de reis pas echt:
een muzikale en cul­turele reis door de tijd met afbeeldin­gen, prints, foto’s, posters, boeken, kaart­jes en zelfs een orig­i­neel man­u­script van het lied Men­sch Durf Te Leven (Memento Vivere) van de eerste Zaanse pop­ster Dirk Witte. Maar ook spullen als een radiover­sterker, de eerste elek­trische Egmond gitaar, een hippe kof­fer­gram­mo­foon uit de 60’s en een ghet­to­blaster uit de 80’s.

De tij­dreis eindigt in 2020 met de dig­i­talis­er­ing, stream­ing via inter­net en de iPhone.
Behalve voor zangers en band­jes is er ook aan­dacht voor nieuwe muziek­stro­min­gen als hiphop, house en dance, en voor roem­ruchte Zaanse podia als Drieluik, De Kade en de buurthuizen.
Rob Hen­driks heeft deze ten­toon­stelling ingericht in samen­werk­ing met het Gemeen­tearchief Zaanstad. De ten­toon­stelling is gebaseerd op zijn boek ‘De Zaanse Pophis­to­rie 19602020’, dat in decem­ber 2020 is ver­sch­enen. Op de web­site van het Gemeen­tearchief wor­den film­p­jes geplaatst met korte toelicht­ing van Rob Hen­driks bij de vit­rines.
De ten­toon­stelling is te zien in de pub­liek­shal van het stad­huis in Zaan­dam tot en met vri­jdag 9 april 2021.
Voor de ten­toon­stelling is een afspraak niet nodig. Als het druk is, kunt u het beste op een rustig moment terugkomen. Rustige momenten zijn: maandag tot en met don­derdag na 16.00 uur, vri­jdag na 12.00 uur.


Joomla tem­plates by a4joomla