Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

artzaanstadlogo

Made in Dol­land
Pers­bericht

DolluafficheZoals Dolly altijd zegt: ‘Homo, het­ero, les­bisch, trans­gen­der of (b)i? We are fam­ily. Let’s cel­e­brate diversity!’

Omdat er aan het suc­ces van deze exposi­tie geen eind lijkt te komen hebben we de ten­toon­stelling met twee weken ver­lengd. Zo kri­j­gen ook vakant­ie­gangers, harde werk­ers en eeuwige uit­stellers nog de kans om te komen kijken.

Een bezoeker van de exposi­tie:
„De kracht van Dolly is dat ze hele serieuze onder­w­er­pen aansni­jdt maar altijd met een vrolijke noot en op een posi­tieve manier!”

Ruud zei zelf in een inter­view in het mag­a­zine Nou­veau dat hij er wil zijn voor de buiten­been­t­jes:
„Als ik in mijn werk ook maar één of twee mensen een duwtje kan geven, ben ik geslaagd’.

Ben je nog niet geweest? Kom langs en ervaar het zelf.
Je hebt nog t/​m zondag 21 augustus!


Dollymuziek

Teken­ing Pieter Hogenbirk

Made in Dol­land de beeld­taal van Dolly Belle­fleur’ 04 juni — 07 augus­tus 2022
Artza­anstad — Grote Hulzen 11 — Hem­brugter­rein — 1505 RH Zaanstad — tel. 075 614 12 10

Toe­gang is gratis;
open­ingsti­j­den dins­dag — zater­dag van 10.001700; elke eerste zondag van de maand van 12.0017.30 uur.


Joomla tem­plates by a4joomla