Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

logoBullekerkRem­brandt exposi­tie
Pers­bericht

Voor het eerst is in Zaan­dam een ten­toon­stelling te zien van 6 t/​m 28 augus­tus met replica’s van de schilder­i­jen van Rem­brandt van Rijn – de groot­ste en meest toon­aangevende Hol­landse meester uit de Gouden Eeuw. Maar liefst 200 repro­duc­ties zijn bijna de hele maand augus­tus te zien, zoals de Nachtwacht, het Joodse bruidje en de Vaandeldrager.

Rembrandt701
In 2006 was er een overzicht­sten­toon­stelling van de werken van Rem­brandt in de Beurs van Berlage. Met behulp van gea­vanceerde dig­i­tale tech­nieken had men alle schilder­i­jen gefo­tografeerd en op ware grootte afge­drukt en ten­toongesteld. De exposi­tie was later ook nog te zien in Magna Plaza (Ams­ter­dam) en in de RAI (Ams­ter­dam). Het is deze exposi­tie die in augus­tus te zien is in de Bullek­erk. Een grootse exposi­tie waarin elke peri­ode in Rem­brandts leven en werk wordt beschreven en tot leven gebracht aan de hand van de repro­duc­ties van de schilderijen.

Rembrandt702Rem­brandt en de Bullek­erk
Bij­zon­der aan de Rembrandt-​expositie in de Bullek­erk is dat er een relatie wordt gelegd tussen het leven van Rem­brandt en de bouw van de Bullek­erk. In 1637 schilderde Rem­brandt een van zijn vele zelf­portret­ten. In dat jaar werd ook de eerste steen gelegd voor de bouw van de Bullek­erk. Het suc­ces van Rem­brandt als een van de groot­ste Hol­landse meesters valt dus samen met het begin van de opkomst van West Saenredam, waar­van de Bullek­erk een icoon is. In de Bullek­erk kijken naar het werk van Rem­brandt is dus als een reis 380 jaar terug in de tijd.

Rem­brandt en de Zaanse molens
In de exposi­tie ves­ti­gen wij ook de aan­dacht op het belang van de Zaanse molens. Hoewel Rem­brandt zelf nooit in Zaan­dam geweest is was de verf (pig­ment en lijn­za­adolie) en het papier dat in de 17e eeuw gemaakt werd in de Zaanse molens van groot belang voor de Ned­er­landse schilderkunst en dus ook voor Rembrandt.

Open­ingsti­j­den
De Rembrandt-​tentoonstelling is van 6 t/​m 28 augus­tus te zien en geopend van dins­dag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Tick­ets kosten10 (kinderen tot 12 jaar € 5) en zijn verkri­jg­baar via de vol­gende link: https://​bullek​erk​.nl/​a​g​e​n​d​a​/​r​e​m​b​r​a​n​d​t​/
Groepen vooraf reserveren via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Joomla tem­plates by a4joomla