Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

HarsveldExposi­tie Annie Harsveld-​Leeuwerink
Pers­bericht

Vanaf 4 mei tot 21 juni 2023 is er in Bezoek­er­scen­trum de Poel­boerderij een ten­toon­stelling van werk van Annie Harsveld-​Leeuwerink.

Annie Harsveld-​Leeuwerink, geboren en geto­gen in Wormer. Ze is begonnen met schilderen en teke­nen bij Fluxus om de basis van ver­schil­lende tech­nieken te leren: krijt, aquarel, acryl, hout­skool en ook verf men­gen. Dat is nu ongeveer 18 jaar gele­den.
Acrylverf heeft haar voorkeur, alhoewel ze het laat­ste jaar met oliev­erf op water­ba­sis is gaan werken.
De natuur en pold­er­land­schap­pen heeft sterk haar inter­esse.
Haar advies is: ‘’Ga gewoon aan de gang met schilderen, zelf heb ik ook altijd geroepen, zoals zoveel mensen, ik kan hele­maal niet teke­nen! Maar door te schilderen kijk je anders naar de din­gen om je heen.’’

Naast deze exposi­tie kun je in de Poel­boerderij ook terecht voor een kopje koffie, een ijsje, een vaar­tocht of excur­sie. Check hier­voor de web­site https://​www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
Open­ingsti­j­den: Van don­derdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Adres: Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.


Joomla tem­plates by a4joomla