Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

logoBullekerk

Exposi­tie: de Zaanse Mas
Pers­bericht

Een exposi­tie van de Zaanse kun­ste­naar Mas Vrooman.
De open­ing wordt gep­re­sen­teerd door Jamura Vrooman, dochter van de in 2013 overleden kun­ste­naar.
De werken zijn te koop. De exposi­tie is van zondag 21 mei t/​m zater­dag 3 juni te zien.

MasVrooman

Mas Vrooman
In de poëtis­che wereld van de kun­ste­naar komen dromen tot leven. Zijn kleur­rijke sprook­jes op doek en paneel zijn mys­terieus en over­goten met ver­bor­gen bood­schap­pen en sym­bol­iek. De vri­jheid van inter­pre­tatie staat hier­bij cen­traal. Mas lichtte zijn werk bewust niet toe, zodat ieder indi­vidu vrij is zelf invulling te geven aan de beteke­nis van het werk. Mars Vrooman pre­sen­teert sur­re­al­isme en kubisme met een duis­ter randje. Geïn­spireerd door cul­tuur, maatschap­pij, natuur en erotiek. Zijn fas­ci­natie voor het vrouwen­lichaam zal nie­mand ont­gaan. Een betov­erend schouwspel van oliev­erf en metal­lic, waarin vaak kleine gekke details zijn ver­stopt die soms pas jaren later in het oog vallen. Of is het jouw eigen fan­tasie die met je speelt? De magie komt tot leven, als je bereid bent buiten de kaders te observeren..

Mars Vrooman heeft van 1982 t/​m 1985 tegen­over de Bullek­erk gewoond, in het des­ti­jds gekraakte Sabelpand.

De exposi­tie is van zondag 21 mei t/​m zater­dag 3 juni te zien.
Open­ingsti­j­den:
Zondag 21 mei 15.0018.00 uur
Vri­jdag 26 mei & vri­jdag 2 juni 15.0018.00 uur
Of op afspraak via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Adres: West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaandam

Joomla tem­plates by a4joomla