Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Dieren in de nacht

Pers­bericht

avondlichtZater­dag 21 juli 22.00 uur: Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld met gids. 22 uur. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Na een boeiende inlei­d­ing over dieren van de nacht — nachtvlin­ders, vleer­muizen en uilen — wor­den met een licht­laken insecten gevan­gen en gede­ter­m­i­neerd. Tij­dens de vaar­tocht wor­den met een bat­de­tec­tor de ver­schil­lende soorten vleer­muizen herk­end. Maar eerst varen we naar een stal waar bij het vallen van de duis­ter­nis kerkuilen uitvliegen om te gaan jagen op muizen.


Natu­ur­fo­tografie zomer Ton Tuin­man
Zondag 22 juli 13.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
De prachtig­ste natuurfoto’s kun je tegen­wo­ordig ook met uw dig­i­tale cam­era maken van vogels, land­schap­pen en wolken­luchten. Zeker wan­neer je mee­vaart het Wormer– en Jis­per­veld in met onze natu­ur­fo­tograaf Ton Tuin­man die je de fijne kneep­jes leert en wijst op de mooiste objecten met spe­ciale aan­dacht voor de sfeer van de zomer. Zie ook www​.tuin​man​fo​tografie​.nl

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 0756219100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer. Kosten mét con­sump­tie na afloop €12, kinderen €3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij €10. Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Aan­geleverde foto archief Poel­boerderij.

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 18 juli en 15 augus­tus terecht op het spreekuur in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 50,00.

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 26 juli, 23 augus­tus en 25 okto­ber terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3.
Voor senioren kost de keur­ing € 40,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 55,00.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio.

Pro­gramma Podium DE FLUX – mei 2018 — juni 2018

Pers­bericht

logoflux

Zomer­ex­posi­tie Zon­der Haast

Pers­bericht

Heden­daags real­isme bij Galerie Staphorsius

Galerie Staphor­sius in West­zaan pre­sen­teert deze zomer de lus­trumedi­tie van de exposi­tie Zon­der Haast. Vanzelf­sprek­end staat het stilleven hier­bij weer cen­traal met werken in ver­schil­lende tech­nieken van nation­aal en inter­na­tion­aal bek­ende kun­ste­naars. Niet alleen werken voor aan de wand, van (hyper) real­isme tot een meer impres­sion­is­tis­che stijl, maar ook beelden en objecten voor in de vrije ruimte.

StapHub

Tin­nen sol­daat­jes op Fort aan Den Ham.

Pers­bericht

FortadHam3

FortadHam2Vanaf 30 april is Fort aan Den Ham, aan Busch en Dam, weer voor pub­liek geopend. UNESCO Werelder­f­goed.
Het fort is het hele jaar door op iedere woens­dag te bezoeken.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Er is ruime parkeergelegenheid.

Het fort ligt net over het spoor tussen Krom­me­nie en Uit­geest aan de provin­ciale weg N203.
Nu een rustige plek in het Noord-​Hollandse land­schap maar in de mobil­isati­eti­j­den 19141918 en 1940 vol sol­daten en kanonnen.

De vri­jwilligers hebben van het fort een mil­i­tair museum gemaakt met behoud van de oude sfeer. Zoveel mogelijk is het fort in de oude staat gehouden of terugge­bracht met zieken­zaal, keuken, officier­skan­tine en de man­schap­pen privaten.

Er zijn diverse exposi­ties te zien over de Stelling, WO-​2, mil­i­taire com­mu­ni­catie, de linie van Bev­er­wijk en de Poli­tionele acties gedurende 19451950 in voor­ma­lig Ned-​Indie.

Het fort en fort­ter­rein ron­dom is geheel toegankelijk.

Infor­matie op www​.for​t​aan​den​ham​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla