Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Het veld in de avond

Pers­bericht
Vri­jdag 24 mei om 19.30uur: Het veld in de avond
Het Wormer– en Jis­per­veld laat in de avond weer een heel andere sfeer en gezicht zien. De wind gaat vaak liggen, de zon gaat onder en de dieren zijn aktief. De Poel­boerderij biedt bij de avond­tochten de gele­gen­heid om even lekker te geni­eten van de avond in het Wormer– en Jis­per­veld. Een moment van ontspan­ning en beleving.

Riet– en moerasvogels

Pers­bericht
Zater­dag 25 mei om 7.00uur: Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld o.l.v. gids. 7.00 uur.
Tij­dens deze excur­sie best­e­den we vooral aan­dacht aan de riet– en moerasvo­gels. En met wat geluk zien we miss­chien de kon­ing van het moeras: de roer­domp. Ook ander moerasvo­gels kun­nen we in het veld tegenkomen zoals kareki­eten, riet­zangers, futen, blauw­borsten, rallen– en een­den soorten. Maar ook grote vogelkolonies met indruk­wekkende aan­tallen brandganzen en kleine man­telmeeuwen en kleine kolonies vis­dieven, kluten en kokmeeuwen.

Land­schap schetsen

Pers­bericht
JosZondag 26 mei om 13.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Vaarex­cur­sie schet­sen in de polder. Het Wormer– en Jis­per­veld eens heel anders bek­ijken? Kom naar een work­shop ‚land­schap schet­sen’ onder begelei­d­ing van Ankie ten Hoonte. Met een boot het veen­wei­dege­bied in om de mooie land­schap­pelijke omgev­ing vast te leggen. Er is teken­ma­te­ri­aal aan­wezig maar als u uw eigen schets­boek en mate­ri­aal wilt meen­e­men is dat uit­er­aard ook goed.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
Aan­geleverde foto: Vaarex­cur­sie land­schap schet­sen. Archi­ef­foto Poelboerderij.

Tweede avond­wan­del­ing in het Twiske

Pers­bericht
TwiskeOp woens­da­gavond 5 juni 2019 kunt u voor de tweede keer dit jaar, met gid­sen Henk Strijker en Karin Stroet van de Verenig­ing voor natu­ure­d­u­catie en duurza­amheid, het IVN — afdel­ing Twiske, op stap door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske. Tij­dens deze tocht van circa 2 uur gaan we op zoek naar planten, vogels en andere dieren.
De rietorchis zal bloeien en als het zon­nig is, zullen er late vlin­ders rond­flad­deren. Miss­chien zijn er al tijger­rupsen van de Jacob­svlin­der en zijn er Nijl­ganzen te zien.
Ook komt het ontstaan van het gebied aan de orde.
De ont­dekkingstocht is geschikt voor alle leefti­j­den, maar trek wel ste­vig schoeisel aan.
Datum: woens­dag 5 juni 2019
Tijd: 19.3021.30 uur
Verza­melplaats: Par­keer­plaats P9, bij de Stuw.
Bereik­baar met de auto via ingang Zuideinde Oost­zaan; na de slag­boom, 1e weg links, de weg ver­vol­gen ter hoogte van de kruis­ing (vroegere Blauwe Poort; let op par­keer­plaats P7) de 1e weg rechts, door­ri­j­den tot eind. Per fiets nabij knoop­punt 16.
Deel­name kost2,50 p/​p. gratis voor leden van het IVN en KNNV en kinderen t/​m 12 jaar.
Aan­meld­ing via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 1331 9278
Opgave is ver­plicht tot 24 uur voor de wan­del­ing, om ver­rassin­gen voor u en voor de organ­isatoren te voorkomen.
Wilt u graag een routebeschri­jv­ing of nog wat meer infor­matie, stuur een berichtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., u kri­jgt zo snel mogelijk antwoord.

Zwem4daagse 2019 & Boule­vaart — De vaart er in 2019

Pers­bericht
zwem Vaart

Joomla tem­plates by a4joomla