Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Wandelenwater2Wan­de­len over Water in het Guisveld

Op beide Pinks­ter­da­gen, zondag 4 en maandag 5 juni, organ­iseert Staats­bos­be­heer in samen­werk­ing met de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” opnieuw het natu­ureven­e­ment Wan­de­len over Water in het prachtige en unieke natu­urge­bied het Guisveld.

Kin­der­mid­da­gen in de Rosar­ium Vriendentuin

Onder lei­d­ing van Ton Smit (O.a. School­tu­inen de Bijenkorf, Tran­si­tion Town Zaanstreek)

Leer alles over zaaien en oogsten

SAM 5567Ook dit jaar zullen er weer kin­der­mid­da­gen wor­den geor­gan­iseerd op de Rosar­ium Vrien­den­tuin in het Rosar­i­umpark (groen­plein) te Krom­me­nie. Ton Smit, bek­end van onder andere Tran­si­tion Town Zaanstreek en de School­tu­inen van de Bijenkorf in Assendelft zal gedurende zeven woens­dag­mid­da­gen de kinderen spe­len­der­wijs veel leren over zaaien en oog­sten. Hoe zaai je dop­erwten, hoe poot je aar­dap­pe­len? Maar natu­urlijk ook, hoe oogst je alles weer? En wat kun je er mee doen? En waarom heten pronkbo­nen toch zo? Een speels pro­gramma dat al door menig kind met veel plezier is gevolgd.

Pro­gramma Podium DE FLUX – mei 2017 — juni 2017

Pers­bericht

logoflux

torenvalkHemel­vaar­tex­cur­sie

Pers­bericht

Don­derdag 25 mei 13.30 uur: Het veren­kleed is het meest ken­merk­ende van een vogel. Maar je kunt een vogel ook herken­nen aan zijn vlieg­wi­jze, zijn vorm van lijf, kop, snavel, vleugels, staart en poten.
Tij­dens deze hemel­vaar­tex­cur­sie gaan we bij de vogels die we onder­weg tegenkomen daar spe­ci­aal op let­ten. Zoals, waarom is die ene vogel veel kleuriger dan de andere? En waarom heeft de ene vogel korte en de andere juist lange poten of een puntige of kromme snavel?

Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld o.l.v. gids. 13.30 uur. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info:
http://​www​.poel​boerderij​.nll

Toren­valk. Foto Larry Kef.

Mam­moetdag, over­leven of uitsterven?

Pers­bericht

Zondag 28 mei: Je wist het miss­chien niet, maar in Ned­er­land zijn veel resten gevon­den van de mam­moet. Nog steeds wor­den vanaf de bodem van de Noordzee mam­moetkiezen en bot­ten opgevist. Dat komt omdat de Noordzee duizen­den jaren gele­den voor een groot deel droog lag en de ‘reuzen’, die slechts 4000 jaar gelden uit­stier­ven, er kwa­men drinken in rivierdelta’s. In 2009 zijn in de buurt van Orvelte nog resten van een mam­moet gevon­den. Het moet een spec­tac­u­lair gezicht geweest zijn, hele kud­des van deze mastodon­ten die door ons land trokken. Je kon maar beter uit de buurt bli­jven van dit geweld!

Deze imposante beesten hebben Wes­sel Kerssens en Chris Wit­berg, sta­giaires bij De Poel­boerderij in Wormer, een hoop inspi­ratie opgeleverd. Hoe was het om in die tijd te leven, vra­gen ze zich af. Wat deden de mensen om te over­leven? Wes­sel en Chris hebben hun fan­tasie de vrije loop gelaten en organ­is­eren op zondag 28 mei de eerste Mam­moetdag in en rond de Poelboerderij!

Kom je ook langs?
Ont­dek hoe je zon­der aansteker vuur kan maken en leer oud­er­wets vis­sen. Vind uit hoe je kunt eten uit de natuur. Schiet met een zelfge­maakte pijl en boog. Natu­ur­fluit­jes maken en berichten leren fluiten. Een hut van takken bouwen en pie­len met fos­sie­len. Welke sporen moet je vol­gen als jager? Dit en nog veel meer kun je doen op 28 mei bij De Poel­boerderij! De Poel­boerderij is te vin­den aan de Veerdijk 106 in Wormer.

Leeftijd
Kom maar kijken en beleef span­nende avon­turen met je vriend­jes en vriendin­net­jes, vader en moeder of je opa en oma. De activiteiten zijn voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar.
Tijd: Je kunt terecht op zondag 28 mei tussen 11 en 15 uur.
Kosten: Deel­name kost € 7 per kind, daar­voor mag je aan alle activiteiten mee­doen en alles wat je maakt mee naar huis nemen!
Kinderen jonger dan 4 jaar, ouders/​verzorgers, opa’s en oma’s kun­nen gratis naar naar bin­nen!
Aan­melden is niet nodig, dit kan gewoon op de dag zelf bij de entree. Ook als het regent gaat de Mam­moetdag gewoon door.
Infor­matie: 075 6219 100.

Joomla tem­plates by a4joomla