Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


atalantaFiet­sex­cur­sie

Pers­bericht

In het Twiske op zondag 27 augus­tus 2017

Heeft U zin om een keer mee te gaan met een fiet­sex­cur­sie door het Twiske? Onder lei­d­ing van twee IVN natu­urgid­sen fiet­sen we een rondje om de Stooter­plas, waar­bij we bij inter­es­sante gebieden afstap­pen. Een aan­tal zomer­vo­gels zijn al vertrokken. Anderen, zoals de zwaluwen, berei­den zich voor op de grote reis door zich vol te eten met vliegen en muggen. Enkele planten laten nog nabloei zien zoals het lev­erkruid en het boeren­wormkruid en als de zon schi­jnt kun­nen er vlin­ders wor­den gezien zoals de ata­lanta, dag­pau­woog en de kleine vos.

Er kun­nen max­i­maal 12 per­so­nen mee.
Opgave is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. Alleen als U geen inter­net heeft tele­fonisch 06 2640 3462
Kosten: € 2,50 per per­soon (kinderen en leden van het IVN en KNVV gratis)

Datum: zondag 27 augus­tus
Tijd: 14.0016.00
Plaats: Boerderij de Marsen , Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer

Aan­geleverde foto: Atalanta

Alzheimer Ned­er­land afdel­ing Zaanstreek Water­land bestaat 15 jaar!

Pers­bericht

alzheimercafeDe regionale afdel­ing Alzheimer Ned­er­land Zaanstreek Water­land bestaat dit jaar 15 jaar! Om ons 15-​jarig bestaan te vieren bieden wij u een inspir­erend pro­gramma aan in drie delen op 9 sep­tem­ber. Vooraf, in de pauze én na afloop is er gele­gen­heid voor een hapje en een drankje. De mid­dag wordt u kosteloos aangeboden

Kin­der­mid­da­gen in de Rosar­ium Vriendentuin

Onder lei­d­ing van Ton Smit (O.a. School­tu­inen de Bijenkorf, Tran­si­tion Town Zaanstreek)

Leer alles over zaaien en oogsten

SAM 5567Ook dit jaar zullen er weer kin­der­mid­da­gen wor­den geor­gan­iseerd op de Rosar­ium Vrien­den­tuin in het Rosar­i­umpark (groen­plein) te Krom­me­nie. Ton Smit, bek­end van onder andere Tran­si­tion Town Zaanstreek en de School­tu­inen van de Bijenkorf in Assendelft zal gedurende zeven woens­dag­mid­da­gen de kinderen spe­len­der­wijs veel leren over zaaien en oog­sten. Hoe zaai je dop­erwten, hoe poot je aar­dap­pe­len? Maar natu­urlijk ook, hoe oogst je alles weer? En wat kun je er mee doen? En waarom heten pronkbo­nen toch zo? Een speels pro­gramma dat al door menig kind met veel plezier is gevolgd.

JispJisp te voet en te water

Pers­bericht

Zondag 6 augus­tus 13.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Vaar– en wan­delex­cur­sie Jisp te voet en te water. Een arrange­ment, samengesteld door Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij met medew­erk­ing van de Oud­hei­d­kundige Com­missie Jisp. Allereerst wordt er een mooie vaar­tocht gemaakt met koffie/​thee en petit four aan boord door het vogel­rijke Wormer– en Jis­per­veld met aanslui­tend een wan­del­ing door het rustieke, his­torische dorp Jisp.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Foto: Voor­ma­lig raad­huis Jisp,uit archief Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij.

Oostzijderkerk ZaandamZomeravond-​orgelconcerten Oostzijderkerk

Uit: Nieuws­brief Zaans Erfgoed

De Oost­z­i­jderk­erk.
Voor de instand­houd­ing van de Oost­z­i­jderk­erk vin­den er deze zomer op dins­da­gavon­den een zeven­tal orgel­con­certen plaats, geor­gan­iseerd door de Sticht­ing Beheer Oost­z­i­jderk­erk Zaan­dam. Een dri­etal con­certen zijn al geweest, maar u kunt de laat­ste vier nog bij­wo­nen.
De con­certen begin­nen om 20 uur en duren tot ca. 21.45 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Entreekosten: € 8,- voor vol­wasse­nen; kinderen t/​m 15 jaar € 5,-

Het komende pro­gramma:
25 juli: Jan de Jong, Vijfhuizen
8 augus­tus: Evan Bogerd, Has­selt
22 augus­tus: Jaap Zwart, Hat­tem
5 sep­tem­ber: Dirk Out, Haarlem

Joomla tem­plates by a4joomla