Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Gratis Cur­sus Assertiviteit te Zaan­dam
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het aan­leren van meer asser­tief gedrag.
Gren­zen aangeven, nee-​zeggen, steun dur­ven vra­gen, vraagt om asser­tief gedrag. Mensen bij wie asser­tief rea­geren niet vanzelf gaat, voe­len zich vaker schuldig, min­der­waardig of somber. Dat lev­ert ze onn­odig veel span­ning en stress op. Ter­wijl er heel goed te werken is aan de vaardighe­den waarmee iemand zich asser­tief opstelt.
De cur­sus start op dins­dag 23 juni 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk een uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 23 juni, 7 en 28 juli, 11 en 25 augus­tus van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Deze cur­sus zal in ver­band met de coro­na­maa­trege­len online, inter­ac­tief wor­den gegeven.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 1100.


Joomla tem­plates by a4joomla