Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.Mode– en Textiel-​expo bij Artzaanstad

Pers­bericht

tabithaAma­teurkunst geïn­spireerd op Zaanse kled­er­dracht
Zater­dag 9 juni opent bij Artza­anstad een bij­zon­dere exposi­tie. Spe­ci­aal ter gele­gen­heid van de maand van de ama­teurkunst #iktoon is er op de entresol van deze kun­s­tu­itleen en –verkoop op het Hem­brugter­rein een ten­toon­stelling van mode– en tex­tiel­w­erk­stukken van Zaanse amateurkunstenaars.

tuinierenNatu­urlijk tuinieren in Volk­s­tu­inen­park de Bongerd

Pers­bericht

Altijd al willen weten wat natu­urlijk tuinieren is? Op 24 juni wordt er tij­dens een rondlei­d­ing in volk­s­tu­inen­park de Bongerd uit­ge­breid op inge­gaan. Op dit park tuiniert een ieder op eigen wijze. Een aan­tal tuinen gaan we bezoeken maar we bek­ijken ook het beheer van het totale complex.

Plaats: Volk­s­tu­inen­park de Bongerd, Kadoe­len­pad 21 Ams­ter­dam
Datum: 24 juni 2018
Aan­vangstijd: 10.30 uur
Aan­melden via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Kosten: geen

Samen Zomeren in De Vuister

Pers­bericht

Op zondag 24 juni bijt Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan de spits af met Samen Zomeren. Het vakantiegevoel voor alle senioren die niet op vakantie gaan deze zomer. Iedereen is welkom om vanuit zijn luie stoel mee op reis te gaan naar Indone­sië. De mid­dag start om 15.00 met koffie met wat lekkers en daarna wordt u onderge­dom­peld in de vakanties­feren uit Indone­sië. Naast de hap­jes en drankjes is er ook een bingo met leuke pri­js­jes en gezel­lige live muziek ver­zorgd door The Heart Break­ers.
We sluiten de mid­dag af met een geza­men­lijke maaltijd.
Tijd van 15.0019.00 uur.
De kosten voor deze mid­dag zijn € 7,50, incl. 2 con­sump­tiebon­nen en een bin­go­plankje.
Kaartverkoop op don­derdag 7, vri­jdag 8 en maandag 11 juni van 13.3016.00 uur.
Tele­fonisch reserveren kan ook onder ver­meld­ing van aan­tal kaarten, naam en tele­foon­num­mer en op de genoemde dagen ophalen tegen con­tante betal­ing!
Voor meer infor­matie 075 6156 814 of mail naar www​.devuis​ter​.nl

Kit­tekat, de musical

Pers­bericht

Een typ­isch Zaans ver­haal in de Kwaker.
De musi­cal­pro­duc­tiegroep van FluXus is er na maan­den­lange repeti­ties klaar voor. Zater­dag 23 en zondag 24 juni kun je geni­eten van de nieuwe musi­cal ‘Kit­tekat’ in dorp­shuis De Kwaker in West­zaan. Majanka Fröh­lich, regis­seur van de groep, legt uit waarom iedereen moet komen kijken.

Chicago

De musi­cal­pro­duc­tiegroep zet al ruim tien jaar musi­cal­pro­duc­ties neer met tal­entvolle podi­um­beesten uit de Zaanstreek. En dat met groot suc­ces! Zo stond de groep vorig jaar met Code Monet meerdere avon­den in goedge­vuld Zaanthe­ater. In de Kwaker was de groep eerder te zien met “Chicago aan de Zaan”, een Zaanse bew­erk­ing op de film­mu­si­cal Chicago.

‘Verd­we­nen Zaanstreek. De erfe­nis van Jan Kruijver’

Pers­bericht

JanKruyver

Ten­toon­stelling: van 19/​05/​2018 tm 29/​07/​2018

Als Frans Mars en Pieter Boorsma de vaders zijn van De Zaan­sche Molen, dan is de molen­mak­er­szoon Jan Krui­jver (18691950) de groot­vader. Onver­moeibaar legde deze huiss­childer tal­loze pan­den en molens vast vóór­dat deze door de slop­er­shamer wer­den geveld. En dat slopen nam epi­demis­che vor­men aan gedurende het lange leven van Krui­jver. In navol­ging van deze pio­nier stelden ook mensen als Ger­rit Mol, Rem­met Ouwe­jan, Buschen­henke en Frans Mars zich ten doel de verd­wi­j­nende Zaanstreek in woord en beeld te vangen.

Joomla tem­plates by a4joomla