Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Rosar­ium Kinder­tu­inen
Pers­bericht


kindertuin4Start Kinder­tu­inen in de Rosar­ium Vrien­den­tuin
Onder lei­d­ing van Ton Smit (O.a. School­tu­inen de Bijenkorf, Tran­si­tion Town Zaanstreek)

Elke eerste woens­dag van de maand — Van maart tot en met okto­ber.
Rosar­ium Vrien­den­tuin - Rosar­i­umpark Krommenie.

Lekker buiten bezig zijn en (soms) nog wat leren ook.

Ook dit jaar zal de Rosar­ium Vrien­den­tuin in het Rosar­ium park door­gaan met de kinder­tu­inen. Er zullen tuin­t­jes beschik­baar zijn waar kinderen in hun eigen stukje lekker (met hun oud­ers) aan de slag kun­nen wan­neer ze dat zelf willen
Natu­urlijk is dat soms best ingewikkeld, tuinieren. Daarom zal Ton Smit, bek­end van onder andere de School­tu­inen van de Bijenkorf in Assendelft wel elke maand een keer aan­wezig zijn met gereed­schap, plan­t­jes en zaden.
Dat zal dan steeds op de eerste woens­dag­mid­dag van de maand zijn, van 14:00 tot 16:00 uur zijn.
We begin­nen in maart.
In okto­ber sluiten we weer tra­di­tion­eel af met een pan­nenkoek­maaltijd in het Rosar­i­umhorst.
Heb jij zin om lekker met plan­t­jes en groente en grond bezig te zijn, geef je dan op. Er is beperkte ruimte dus doe het maar snel. Opgeven kan via Ton Smit: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ook hebben wij dit jaar een nieuw dier in de tuin, een gigan­tisch groot zwijn van een boom­stam. Daar gaan we een naam voor zoeken en leuk schilderen. Samen met het Soci­aal wijk­team en Local Heroes zijn wij bezig om meer activiteiten in het park te organ­is­eren. Dus ook dit jaar leuke work­shops voor jong en oud.
We zijn ook op zoek naar mensen die zich het komende jaar willen inzetten voor dezer prachtige en bij­zon­dere buurt­moes­tuin mid­den in het Rosar­i­umpark. Dat is hard nodig want naast meer groen hebben wij ook meer han­den nodig die het willen en kun­nen dragen.

Meer Infor­matie Rosar­ium Vrien­den­tuin.
De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een open­bare moes­tuin voor en door buurt­be­won­ers.
Het is de bedoel­ing dat we samen tuinieren en oog­sten. Wij willen graag veel buurt­be­won­ers bij dit mooie stukje Zaans groen betrekken door mid­del van leuke activiteiten, zoals Ver­halen in het park, meew­erkda­gen, een buurt­pick­nick en meer.
Kom gerust eens langs in het Groen­park (Rosar­i­umpark) te Krom­me­nie.
Op dins­dag en vri­jdag tussen 15:30 en 17:30 zijn er altijd wel mensen.
Volg ons op face­book: Rosar­ium Vriendentuin.

Con­tact opne­men via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. kan natu­urlijk ook.


Rosar­ium Vrien­den­tuin in de pri­jzen.
Pers­bericht

KMPprijs

De Rosar­ium Vrien­den­tuin is in de pri­jzen gevallen. Ze deden dit jaar mee met de kern met pit wed­strijd van de Konin­klijke Ned­er­landse hei­de­maatschap­pij. Door de maa­trege­len rond corona kon het één en ander niet door­gaan maar de doe­len zijn eigen­lijk alle­maal gehaald. Ver­hoogde bakken voor senioren, een voed­sel­bos, een fotowed­strijd en meer bewustz­ijn over eet­baar groen in je directe leefomgev­ing. Als bonus twee nieuwe bankjes en een groot zwijn uit een boom­stam.
Het was in ieder geval goed voor een derde plek.

Met dit ste­un­tje in de rug gaan wij dit jaar ook weer ent­hou­si­ast aan de slag. We hebben al weer heel wat plan­nen om Krom­me­nie groener en gezel­lig te maken. Samen met andere maatschap­pelijke organ­isaties in Krom­me­nie steken we de kop­pen bij elkaar hoe wij jong en oud elkaar meer kun­nen laten ont­moeten en hoe wij het belang van een groene en gezonde leefomgev­ing verder kun­nen uit­dra­gen. Vanaf maart gaan wij weer uit­pakken.

Ook voor 2021 zijn wij op zoek naar mensen die zich het komende jaar willen inzetten voor dezer prachtige en bij­zon­dere buurt­moes­tuin mid­den in het Rosar­i­umpark. Dat is hard nodig want naast meer groen hebben wij ook meer han­den nodig die het willen en kun­nen dragen.

Meer Infor­matie Rosar­ium Vrien­den­tuin.
De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een open­bare moes­tuin voor en door buurt­be­won­ers.
Het is de bedoel­ing dat we samen tuinieren en oog­sten. Wij willen graag veel buurt­be­won­ers bij dit mooie stukje Zaans groen betrekken door mid­del van leuke activiteiten, zoals Ver­halen in het park, meew­erkda­gen, een buurt­pick­nick en meer.
Kom gerust eens langs in het Groen­park (Rosar­i­umpark) te Krom­me­nie.
Op dins­dag en vri­jdag tussen 15:30 en 17:30 zijn er altijd wel mensen.
Volg ons op face­book: Rosar­ium Vriendentuin.

Con­tact opne­men via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. kan natu­urlijk ook.


hopjes18Portret van Vissershop

Bericht van Jaap de Jong.

Samen met Henk Cobe­lens maak ik de rubriek Buurt in Beeld voor RTV Zaanstreek.
We maken portret­ten van Zaanse buurten aan de hand van gesprekken met buurt­be­won­ers. Na het Blok in Krom­me­nie, de Bomen­bu­urt in Wormerveer (drie aflev­erin­gen) en de Zaanse Schans willen we nu een portret maken van het Vis­ser­shop. Daar­voor zijn we op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben over de buurt.
Bijvoor­beeld omdat ze er lang wonen, actief zijn in het buurtleven, iets bij­zon­ders hebben gedaan.

Wilt u hierop rea­geren, geef dan een bericht op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en wij geven het door aan Jaap de Jong.

Alvast bedankt.


Joomla tem­plates by a4joomla