Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Culi­nair Men­nis­ten­erf
Pers­bericht

De kok en zijn keuken­bri­gade zijn terug van een welver­di­ende vakantie en ver­zor­gen weer als vanouds op de laat­ste vri­jdag van de maand de culi­naire avond van Men­nis­ten­erf. Aangezien we nog geen afscheid willen nemen van de zomer vieren we de Indian Sum­mer met een knipoog naar de bar­be­cue. Laat u ver­rassen door de diverse BBQ-​gerechten die in onze keuken spe­ci­aal voor u wor­den bereid. Uit­er­aard hoort er bij de culi­naire avond een vers gemaakte soep en wordt er afges­loten met een dessert.
Wilt u aan­schuiven? U bent van harte welkom op vri­jdag 27 sep­tem­ber vanaf 18.00 uur, de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 32 62.
Graag tot ziens!

Pro­gramma Podium DE FLUX2019

Pers­bericht

logoflux

Pro­gram­ma­boekje 2019, Buur­centrum De Vuister

Pers­bericht
Het program­ma­boekje 20192020 van buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44, 1541 WR te Koog aan de Zaan is uit en staat vol met bek­ende maar ook nieuwe activiteiten.
Wilt u nu echt voor de vakantie een vreemde taal leren, bijv. Engels, Frans, Ital­i­aans, Spaans? Dan is dit uw kans!
Ook kunt u terecht voor sportac­tiviteiten zoals coun­try line dance, body fit, hap­py­gym, en diversen yoga staan weer in het pro­gramma.
Naast de sportac­tiviteiten wor­den er ook de nodige work­shops aange­bo­den op het gebied van zang en dans.
Natu­urlijk kunt u ook bij ons terecht voor bridge, bil­jarten, tafel­ten­nis, breien/​haken en diversen activiteiten voor oud­eren. Te veel om op te noe­men!

Heeft u belang­stelling voor het pro­gram­ma­boekje? Kijk voor meer infor­matie op de site www​.devuis​ter​.nl of haal het pro­gram­ma­boekje op en geef u snel op want de meeste cur­sussen starten in september.

Koffiecon­certen in Zaandam

Pers­bericht

Harbers2Woens­dagocht­end 25 sep­tem­ber opent hij ook een serie koffiecon­certen in Zaandam.
De ent­hou­si­aste pianist Wouter Har­bers (33) heeft een uniek con­cept: Koffiecon­certen! In Zeist, Put­ten en Amers­foort ver­went hij hier al maan­delijks vele luis­ter­aars mee.
U bent vanaf 10:30u van harte welkom in de West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk).
Voor het con­cert wordt gezel­lig koffie gedronken. Vanaf 11:00u geeft Wouter een toe­ganke­lijk con­cert van een uur, waar­bij de muziek op een vrolijke en per­soon­lijke manier wordt toelicht. Na afloop is er alle gele­gen­heid om na te praten met de pianist.

Kun­stEi­land 2019
Pers­bericht
Kunsteiland1Week­end vol kunst, per­for­mance en muziek tij­dens Zater­dag 14 en zondag 15 sep­tem­ber vindt de zevende edi­tie van Kun­stEi­land plaats.
Bewon­ers van het Zaanei­land in Zaan­dam trans­formeren hun eigen woonkamer in exposi­tieruimte of con­certzaal en tonen werk van kun­ste­naars en arti­esten die ze zelf hebben uitgen­odigd. Zo ontstaat er een mooie kun­stroute van zeven­tien locaties door de wijk, waar­bij men ken­nis­maakt met uiteen­lopende vor­men van kunst. Fotografie, videokunst en sculp­turen. Schilder­i­jen, sier­aden en per­for­mance. Het komt alle­maal voor­bij tij­dens Kun­stEi­land 2019!

Joomla tem­plates by a4joomla