Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Ker­st­diner, buur­centrum De Vuister

Pers­bericht

Op don­derdag 14 decem­ber kunt u aan­schuiven voor het sfeer­volle Ker­st­diner in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan. Samen met buurt­be­won­ers of fam­i­liele­den kunt u geni­eten van een heer­lijk 3 gan­gendiner bereid door een team ent­hou­si­aste vri­jwilligers.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten, € 8,00 per per­soon.
Tijd: 18.0020.00 uur.
Gezien de grote belang­stelling iedere jaar is aan­melden wel gewenst!
Voor aan­melden of meer infor­matie: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 075 6310535 (mevr. Boelhouwer)

Feestkledingmarkt Groots en Gratis (feest)kledingmarkt.

Pers­bericht

Een droom die uitkomt voor Judith.
Op don­derdag 21 decem­ber as is het zover, dan vind de (FEEST) Kled­ing­markt plaatst in wijk­cen­trum de Poe­len­burcht!
Uit alle hoeken van Zaanstad e.o. verza­me­len vrien­den, ken­nis­sen en fam­i­liele­den van Judith kled­ing bij elkaar zodat, GRATIS en VOOR NIETS, mensen die geen geld hebben voor een mooie out­fit, alsnog een dri­etal items kun­nen komen ophalen. Voor dames, heren en kinderen, IEDEREEN is welkom!
Tevens wordt er een kap­ster verwacht en kun­nen mensen ook een nagel­styl­iste tegenkomen. Gezel­lig samen met hap­jes en drankjes.

Inlev­eren:
Tot 12 decem­ber kan men op dins­dag en don­derdag kled­ing, schoe­nen en acces­soires afgeven in buurt­cen­trum de Poe­len­burcht tussen 9.00 en 12.00 uur.
Waar: Wijk­cen­trum de Poe­len­burcht, Weer­pad 1A, 1504 NX, Zaan­dam
Wan­neer: Don­derdag 21 decem­ber 2017
Tijd: 11:0016:00 uur
Kosten bezoek­ers: GEEN
“Iedereen is welkom, ik ga geen schei­d­srechter zijn aan de deur!” Judith.

Win­ter­wan­del­ing in het Twiske

Pers­bericht

winterOp zondag 17 decem­ber kunt u met IVN-​gids Henk Strijker een win­ter­wan­del­ing maken door het recre­atiege­bied het Twiske.
Ver­schil­lende win­ter­vo­gels waaron­der duizen­den smien­ten zijn terugge­keerd vanuit hun broedge­bieden. Kon­ing win­ter heeft zich miss­chien even laten zien en dan kun­nen de kok­meeuwen de sterkte van het ijs testen. Win­terkoninkjes en rood­borstjes hebben hun ter­ri­to­ria afge­bak­end. Voor hen geldt slechts: over­leven!
De wan­del­ing duurt ongeveer twee uur en is geschikt voor alle leefti­j­den
Trek wel ste­vige schoe­nen en warme kled­ing aan.

Datum: zondag 17 decem­ber
Tijd: 13.30
Plaats: Par­keer­plaats P 19, Pold­er­weg den Ilp
Kosten: €2,50 per per­soon (kinderen tot en met 12 jaar en leden van IVN en KNVV gratis)
Aan­melden is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tele­fonisch 06 1331 9278

ParijsNed­er­landse kun­ste­naars in Par­ijs, lezing

Pers­bericht

Wie iets in de kunst wilde beteke­nen, ging naar Par­ijs. Zo ook veel Ned­er­lan­ders, die het Van Gogh Museum tussen 13 okto­ber en 17 jan­u­ari eert met een exposi­tie. Op 17 decem­ber lei­den we de ten­toon­stelling graag bij u in, zodat u in het museum nog meer genoe­gen aan de kunst beleeft.

Kosten: Deze lez­ing vindt plaats in De Bieb voor de Zaanstreek. En wordt uit­gevo­erd in samen­werk­ing met de Volk­suni­ver­siteit Zaanstreek. De lez­ing duurt telkens van 12.00 tot 14.00 uur en kost € 10,00 vol tarief of € 7,50 voor leden van De Bieb voor de Zaanstreek.

Bureau Boeiend post­bus 92027 Ams­ter­dam, 1090 AA Nether­lands
Aan­geleverde foto

luistervinkenLuister-​vinken

Pers­bericht

Vri­jdag 15 decem­ber — Woord­kunst bij BIND, 18.00 uur | € 5,00 (incl. sim­pele doch voedzame maaltijd)


Op deze avond maakt het pub­liek op een intieme wijze ken­nis met de geheimen van de sprek­ers. De hele avond draait om het luis­teren. Lekker weg­dromen bij de mooiste en zin­nen­prikke­lende poëzie en spo­ken word in com­bi­natie met muzikale ont­dekkin­gen. Luister-​vinken wordt een avond waarop de schoonheid van taal en muziek samensmelt en het pub­liek mee­neemt in het ver­haal van de arti­esten. Op het podium staan Mirte Hart­land, Marthe van Bron­ck­horst en Jeroen van Leeuwen. De pre­sen­tatie is in han­den van woord­kun­ste­naar Joost van Kers­ber­gen.
Prijs: Vooraf kun­nen de bezoek­ers voor € 5,- geni­eten van een sim­pele doch voedzame maaltijd.
Reserveren: Voor de kok is het handig als je reserveert: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van de datum.

Joomla tem­plates by a4joomla