Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Avond­wan­del­ing in het Twiske
Pers­bericht
twiske3Op woens­da­gavond 31 juli 2019 kunt u voor de vierde keer dit jaar met IVN gid­sen Henk Strijker en Karin Stroet, op stap door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske.
Tij­dens de ont­dekkingstocht van circa 2 uur gaan we op zoek naar planten, vogels en andere dieren. Ook komt het ontstaan van het gebied met regel­maat aan de orde. Een bezoek aan de Schotse Hoog­lan­ders hoort daarbij.
In de Blokken kijken we naar de bessen van de duin­doorn, ver­schil­lende planten bloeien waaron­der de moeraswe­spenorchis en miss­chien vin­den we kleine insecten, zoals de stinkwants.
De ont­dekkingstocht is geschikt voor alle leefti­j­den. Trek ste­vige schoe­nen aan en houdt reken­ing met de muggen.

Joomla tem­plates by a4joomla