Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Koffiekamer en tran­si­tiespreekuur bij Bind.

Pers­bericht

Een kijkje in de huiskamer van de tran­si­tie.
Waneer: Elke woens­dag vanaf 7 juni tot en met 12 juli.
Tijd: Van 10:30 tot 14:00.
Waar: Bij Bind. Mid­den­weg 107, 1505 RK Zaandam

BIND.
Het voor­ma­lige trans­for­ma­torhuisje op het Hem­brugter­rein is inmid­dels omge­toverd tot een sfeer­volle ont­moet­ingsruimte voor de onderne­mers, de buurt en de stad. Een inspir­erende omgev­ing voor klein­schalige pro­jecten, lezin­gen en optre­dens. Ook een plek voor een lekker kopje koffie en een mooi gesprek.

Tin­nen sol­daat­jes op Fort aan Den Ham.

Pers­bericht

FortadHam3

FortadHam2Vanaf 30 april is Fort aan Den Ham, aan Busch en Dam, weer voor pub­liek geopend. UNESCO Werelder­f­goed.
Het fort is het hele jaar door op iedere woens­dag te bezoeken.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Er is ruime parkeergelegenheid.

Het fort ligt net over het spoor tussen Krom­me­nie en Uit­geest aan de provin­ciale weg N203.
Nu een rustige plek in het Noord-​Hollandse land­schap maar in de mobil­isati­eti­j­den 19141918 en 1940 vol sol­daten en kanonnen.

De vri­jwilligers hebben van het fort een mil­i­tair museum gemaakt met behoud van de oude sfeer. Zoveel mogelijk is het fort in de oude staat gehouden of terugge­bracht met zieken­zaal, keuken, officier­skan­tine en de man­schap­pen privaten.

Er zijn diverse exposi­ties te zien over de Stelling, WO-​2, mil­i­taire com­mu­ni­catie, de linie van Bev­er­wijk en de Poli­tionele acties gedurende 19451950 in voor­ma­lig Ned-​Indie.

Het fort en fort­ter­rein ron­dom is geheel toegankelijk.

Infor­matie op www​.for​t​aan​den​ham​.nl

Rode oort­jes in het Natuurmuseum

Pers­bericht

ooievaarTot en met zondag 16 juli staat in het Natu­ur­mu­seum de wis­se­l­ex­posi­tie “Rode
oort­jes”. Een ten­toon­stelling over de voort­plant­ing bij plant, dier en (vooral) mens. U begri­jpt, een
uiterst boeiend onder­w­erp, met antwo­or­den op prangende vra­gen.
Aan de hand van opdrachten kan de expo wor­den verk­end. Vooral geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar oud.

Joomla tem­plates by a4joomla