Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Pro­gramma Wijk­cen­trum Dirk Prins

Juridisch Spreekuur

in de even weken op woensdag

Juridisch advies

Pers­bericht

Wijk­be­won­ers van Zaan­dam Zuid /​Ros­molen­bu­urt kun­nen in hun omgev­ing terecht voor gratis juridisch advies bij Wijk­cen­trum Dirk Prins. Juris­ten van advo­catenkan­toor Mar­quis Legal uit Ams­ter­dam houden daar een tweeweke­lijks spreekuur. Door de diver­siteit van het team van dit kan­toor kan er in ver­schil­lende talen wor­den bijges­taan, waaron­der Turks, Ara­bisch, Koerdisch, Farsi en Pools.
Heb je een prob­leem? Kom dan gerust langs.
Het spreekuur is er woens­dag om de week vanaf 18 sep­tem­ber, van 09.3011.30 uur.
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam Zuid

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Rijbe­wi­jskeurin­gen in Zaanstad

Koffiecon­certen in Zaandam

Pers­bericht

Harbers2

De serie start woens­dagocht­end 25 sep­tem­ber met een muzikale ken­nis­mak­ing: Wouter laat u graag zijn tien mooiste stukken horen! Na een feestelijke open­ing neemt hij plaats achter de prachtige Blüthner-​vleugel om u te trak­teren op een poëtis­che noc­turne van Chopin en de vir­tuoze Liebe­straum van Liszt. Daarna ver­rast hij u graag met eigen­ti­jdse muziek en hij sluit het con­cert af met een com­posi­tie van Wibi Soer­jadi.
Kunt u 25 sep­tem­ber niet? Geen nood: tot en met april 2020 is het elke laat­ste woens­dagocht­end van de maand raak. Laat u ver­wen­nen op een mooie ocht­end door pianist Wouter Har­bers, die bij diverse koffiecon­certen ook een top-​musicus meeneemt.
‘Koffiecon­certen’ is een ini­ti­atief van Wouter Har­bers in samen­werk­ing met Sticht­ing Gouden Dagen: deze sticht­ing wil een­za­amheid onder oud­eren bestri­j­den door verbindende activiteiten te financieren. Naast jong is dus ook minder-​jong van harte uitgenodigd.
De entree voor de koffiecon­certen is gratis, na afloop is er een col­lecte voor de musici. Iedereen is welkom. Wilt u zeker zijn van een mooi plekje: reserveer dan door te mailen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of te bellen naar 06 2676 3338.

Joomla tem­plates by a4joomla