Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Proef je Buurthuis

Pers­bericht

Op zater­dag 21 april wordt er weer een fiet­spuzzel­tocht geor­gan­iseerd langs 8 buurthuizen in Krom­me­nie, Wormerveer, West­zaan, Krom­me­niedijk, Assendelft en Koog aan de Zaan.
De start is tussen 10.00 en 12.00 uur en u kunt zelf kiezen waar en wan­neer u wilt begin­nen. De tocht eindigt om 16.00 uur. Ook kan er voor wor­den gekozen om een deel van de tocht te fiet­sen. De hele tocht is ongeveer 30 kilo­me­ter lang.
Kosten: U kunt mee doen voor € 2,50 pp. en er is in ieder buurthuis wat te doen of te beleven.
Zo serveren de buurthuizen ‚s mor­gens koffie met wat lekker en ‚s mid­dags staan er op diversen plekken lekkere hap­jes klaar. Na afloop kri­jgt iedere deel­ne­mer een good­iebag waar alle buurthuizen dan nog wat instop­pen. De tas­jes zijn spe­ci­aal met de hand gemaakt door cadeauwinkel De Snu­iter.
Voor meer infor­matie kijk bij het buurthuis bij u in de buurt.

Dit is een bericht van Buurthuis De Vuister.

Flyer2018Saens koren­fes­ti­val

Pers­bericht

Het Saens koren­fes­ti­val organ­iseert alweer voor de 4e keer optre­dens van voor­namelijk Zaanse koren op zater­dag 21 april, vanaf 10:30 uur in de PKN-​kerk, Noordeinde 20, Wormerveer.
Het fes­ti­val ken­merkt zich door méér; er zijn méér koren, er zijn veel nieuwe koren die komen zin­gen en er is een grotere ver­schei­den­heid aan muziek­soorten dan andere jaren.
Net als bij alle eerdere ver­sies, hebben wij ook dit jaar een thema.


LeoZaanse kun­ste­naars exposeren bij Artzaanstad

Pers­bericht

Van 7 t/​m 28 april exposeren vijf kun­ste­naars uit – of die zijn neergestreken in – de Zaanstreek recent werk in ver­schil­lende dis­ci­plines bij Artza­anstad op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam. Aron Kroes, Ingrid Roos, Bregtje, Peter de Lange en Teppo Korte tonen een mix van sti­jlen en tech­nieken, met als resul­taat een gevarieerde en ver­rassende exposi­tie.
De open­ing vindt plaats op zater­dag 7 april om 15:00 uur door wethouder cul­tuur van de gemeente Zaanstad, Sanna Munnikendam. De exposi­tie is vrij toe­ganke­lijk voor het publiek.

Foto-​expositie ‘Roofvo­gels en uilen in de Zaanstreek’ terug in Wormer.

havikDe foto-​expositie ‘roofvo­gels en uilen’ van de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” is vanaf begin jan­u­ari tot en met eind mei te zien in Zorgcirkel Toren­erf, Prins van Oran­jes­traat 1 te Wormer.
Toren­erf is iedere werkdag van maandag t/​m vri­jdag geopend voor het pub­liek van 09.00 tot 16.30 uur. In Toren­erf zijn ze te bek­ijken op de begane grond. Al eerder waren de foto’s te zien in De Poelboerderij..

Alle getoonde foto’s zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht.

Tin­nen sol­daat­jes op Fort aan Den Ham.

Pers­bericht

FortadHam3

FortadHam2Vanaf 30 april is Fort aan Den Ham, aan Busch en Dam, weer voor pub­liek geopend. UNESCO Werelder­f­goed.
Het fort is het hele jaar door op iedere woens­dag te bezoeken.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Er is ruime parkeergelegenheid.

Het fort ligt net over het spoor tussen Krom­me­nie en Uit­geest aan de provin­ciale weg N203.
Nu een rustige plek in het Noord-​Hollandse land­schap maar in de mobil­isati­eti­j­den 19141918 en 1940 vol sol­daten en kanonnen.

De vri­jwilligers hebben van het fort een mil­i­tair museum gemaakt met behoud van de oude sfeer. Zoveel mogelijk is het fort in de oude staat gehouden of terugge­bracht met zieken­zaal, keuken, officier­skan­tine en de man­schap­pen privaten.

Er zijn diverse exposi­ties te zien over de Stelling, WO-​2, mil­i­taire com­mu­ni­catie, de linie van Bev­er­wijk en de Poli­tionele acties gedurende 19451950 in voor­ma­lig Ned-​Indie.

Het fort en fort­ter­rein ron­dom is geheel toegankelijk.

Infor­matie op www​.for​t​aan​den​ham​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla