Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Rijbe­wi­jskeurin­gen in Zaanstad

Gratis Cur­sus Assertiviteit te Zaan­dam
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het aan­leren van meer asser­tief gedrag.
Gren­zen aangeven, nee-​zeggen, steun dur­ven vra­gen, vraagt om asser­tief gedrag. Mensen bij wie asser­tief rea­geren niet vanzelf gaat, voe­len zich vaker schuldig, min­der­waardig of somber. Dat lev­ert ze onn­odig veel span­ning en stress op. Ter­wijl er heel goed te werken is aan de vaardighe­den waarmee iemand zich asser­tief opstelt.
De cur­sus start op dins­dag 14 jan­u­ari 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk 2 uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 14 en 28 jan­u­ari, 11 en 25 feb­ru­ari, 17 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaandam
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 3571100.


Koffiecon­certen in Zaandam

Pers­bericht

Harbers2

Wouter Har­bers neemt plaats achter de prachtige Blüthner-​vleugel om u te trak­teren.
Tot en met april 2020 is het elke laat­ste woens­dagocht­end van de maand raak. Laat u ver­wen­nen op een mooie ocht­end door pianist Wouter Har­bers, die bij diverse koffiecon­certen ook een top-​musicus meeneemt.
‘Koffiecon­certen’ is een ini­ti­atief van Wouter Har­bers in samen­werk­ing met Sticht­ing Gouden Dagen: deze sticht­ing wil een­za­amheid onder oud­eren bestri­j­den door verbindende activiteiten te financieren. Naast jong is dus ook minder-​jong van harte uitgenodigd.
De entree voor de koffiecon­certen is gratis, na afloop is er een col­lecte voor de musici. Iedereen is welkom. Wilt u zeker zijn van een mooi plekje: reserveer dan door te mailen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of te bellen naar 06 2676 3338.

Joomla tem­plates by a4joomla