Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Rode oort­jes in het Natuurmuseum

Pers­bericht

ooievaarTot en met zondag 16 juli staat in het Natu­ur­mu­seum de wis­se­l­ex­posi­tie “Rode
oort­jes”. Een ten­toon­stelling over de voort­plant­ing bij plant, dier en (vooral) mens. U begri­jpt, een
uiterst boeiend onder­w­erp, met antwo­or­den op prangende vra­gen.
Aan de hand van opdrachten kan de expo wor­den verk­end. Vooral geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar oud.

Foto-​expositie ‘roofvo­gels en uilen in de Zaanstreek’

Pers­bericht van de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek”

kerkuilDe foto-​expositie is tot en met vri­jdag 9 juni te zien in de gan­gen van Evean Oost­er­gouw, Koningin Julianaweg 10 te Zaan­dam.
Het gebouw van Oost­er­gouw is dagelijks geopend, zowel overdag als ’s avonds. De entree is vrij.

zaanserfgoedLopend Glaasje Erf­goed langs de par­els van Zaandijk

Pers­bericht

Zondag­mid­dag 11 juni wordt in Zaandijk door de Verenig­ing Zaans Erf­goed een spe­ci­aal lopend Glaasje Erf­goed gehouden over de ontwik­kelin­gen op erf­goedge­bied in Zaandijk. Sluit­ings­da­tum voor aan­meld­ing en betal­ing is zater­dag 10 juni.

Avond­wan­del­ing in het Twiske

Pers­bericht

vlinderOp woens­da­gavond 7 juni kunt U voor de tweede keer op stap met IVN gids Henk Strijker door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske. Tij­dens de wan­del­ing van ongeveer twee uur gaan we op zoek naar vogels, planten en dieren. De rietorchis zal bloeien en als het zon­nig is zullen er late vlin­ders rond­flad­deren en zijn de tijger­rupsen van de jacob­svlin­der miss­chien te zien. Ook de nijl­ganzen zijn actief. De excur­sie is geschikt voor alle leeftijden.

Datum: woens­dag 7 juni Tijd : 19.3021.30 Plaats: Par­keer­plaats P 19, Pold­er­weg den Ilp

Opgave is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 13319 278
Kosten : € 2,50 per per­soon (leden van het IVN en KNVV en kinderen tot en met 12 jaar gratis)
Voor meer infor­matie stuur een berichtje naar boven­staand e-​mail adres

Ver­leng­ing rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 1 juni en 22 juni terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 55,00.
Voor infor­matie en een afspraak belt u tij­dens kan­tooruren naar het lan­delijke afsprak­en­bu­reau van Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen: ‪088 23 23 300.
Zelf een datum plan­nen kan via www​.regel​zorg​.nl.

Joomla tem­plates by a4joomla