Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Vleer­muizen en nacht­dieren met Ron van ’t Veer

Pers­bericht

Vri­jdag 25 augus­tus 20.00 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer

Na een boeiende inlei­d­ing over dieren van de nacht — nachtvlin­ders, vleer­muizen en uilen — wor­den met een licht­laken insecten gevan­gen en gede­ter­m­i­neerd. Tij­dens de vaar­tocht wor­den met een bat­de­tec­tor de ver­schil­lende soorten vleer­muizen herk­end. Maar eerst varen we naar een stal waar bij het vallen van de duis­ter­nis kerkuilen uitvliegen om te gaan jagen op muizen.
Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld onder lei­d­ing van Ron van ’t Veer, aan­vang 20.00 uur.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl .

Pro­gramma Podium DE FLUX – juli 2017 en sept. 2017

Pers­bericht

logoflux

Avond­wan­del­ing in het Twiske

Pers­bericht

boletenOp woens­da­gavond 6 sep­tem­ber kunt U met IVN gids Henk Strijker op stap door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske. Tij­dens de ont­dekkingstocht van twee uur zijn miss­chien de eerste pad­den­stoe­len al te zien. Veel vogels zijn al vertrokken. Een aan­tal achterbli­jvers eten van de duin­doornbessen, die in deze tijd van het jaar rijp zijn. Ook wordt een bezoek gebracht aan de Schotse Hoog­lan­ders De ont­dekkingstocht is geschikt voor alle leeftijden.

Datum: woens­da­gavond 6 sep­tem­ber Tijd : 19.30 Plaats: Par­keer­plaats P 19 Pold­er­weg den Ilp

Kosten: € 2,50 per per­soon (kinderen tot en met 12 jaar en leden van het IVN en KNVV gratis)
Opgave is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 1331 9278

Wilt U meer infor­matie stuur een berichtje naar het boven­staande e-​mail adres.

barbecuedCuli­naire avond bij Mennistenerf

Pers­bericht

Op vri­jdag 25 augus­tus wordt de maan­delijkse culi­naire avond van Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf weer gehouden. Deze keer vieren wij in ons vernieuwde restau­rant, met een knipoog naar de bar­be­cue, de Indian Sum­mer.
We begin­nen met een amuse gevolgd door een brood­plankje met diverse dip­saus­jes en een klein kopje tomaten­soep. Op het buf­fet staat onder andere kip­saté, ham­burg­ers en spies­jes van spareribs met huis­ge­maakte fri­et­jes, salade en gegrilde groentes..
Als nagerecht kri­jgt u verse fruit­salade met ijs en sla­groom en we eindi­gen met koffie en bon­bons.
Komt u aan bij ons aan tafel? U bent van harte welkom op vri­jdag 25 augus­tus vanaf 18.00 uur,
de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,00 per per­soon.
Reserveren. U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met onze recep­tie: 075 612 3262.
Graag tot ziens!

deurdeurVan Deur tot Deur-​loop

Pers­bericht

Wegens het grote suc­ces van vorig jaar (er waren toen bijna 100 lop­ers) gaan we ook dit jaar weer een mini loop voor de bewon­ers en cliën­ten organ­is­eren: de Deur tot Deur-​loop. Wij nodi­gen u uit om bij dit leuke even­e­ment aan­wezig te zijn.

Op vri­jdag 15 sep­tem­ber zal de loop om 14.00 uur van start gaan vanuit het Men­nis­ten­erf, de exacte route is nog niet bek­end, maar zal max­i­maal 1 km bedra­gen en door ‘onze’ wijk gaan. We vertrekken uit de ach­ter­deur alwaar het startschot zal wor­den gegeven door een oude bek­ende van de bewoners.

De loop is geschikt voor iedereen, ook wan­neer men in een rol­stoel zit of met een rol­la­tor loopt. Halver­wege de route zal een kleine rust­plaats komen waar iedereen kan geni­eten van een glaasje limon­ade. En uit­er­aard zullen alle lop­ers en hun begelei­ders feestelijk wor­den onthaald bij de voordeur bij aankomst.

Daarna vindt op 16 en 17 sep­tem­ber de jaar­lijkse Dam tot Damloop plaats. Tra­di­tiegetrouw komen de lop­ers vri­jwel langs ons zorg­cen­trum en velen van hen geni­eten volop van het evenement.

Foto: Sfeer­im­pressie Deur tot Deur-​loop 2016:

Joomla tem­plates by a4joomla