Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Filosofisch Café Zaanstreek

Pers­bericht
filosofischOp dins­dag 19 febe­bru­ari van 14:0016:00 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer.
“Hoe filosofie je leven kan ver­rijken”. Wil je graag een­maal per 14 dagen een mid­dag of avond serieus met anderen praten en filosoferen over actuele en andere inter­es­sante onder­w­er­pen? Kom dan naar het Filosofisch Café Zaanstreek.

Wat is filosofie? Iedereen filosofeert. We filosoferen wan­neer we onszelf vra­gen stellen, zoals: ‘Wat is de zin van wat ik doe?’ ‘Waarom leef ik?’ ‘Wat kan ik weten?’ Wan­neer we proberen de werke­lijkheid te begri­jpen door mid­del van de rede en niet langer af willen gaan op gods­di­en­stige dogma’s en autoriteiten, spreken we van filosofie.
Voor wie? Het filosofisch café staat open voor iedereen: jong en oud, vrouw en man, laag– en hoog geschoold, hand– en hoofd­w­erker, stu­dent of gepen­sioneerde. Kor­tom, voor eenieder die graag nadenkt en haar of zijn ervarin­gen wil delen.
Waar? De gesprekken zijn een­maal per 14 dagen dins­da­gavond of dins­dag­mid­dag in het cul­tureel cen­trum “ De Ver­man­ing” aan de Zaan­weg 57 in Wormerveer.
Kosten? Filosofisch Café Zaanstreek is een ideëel, niet-​commercieel project voor en door burg­ers. De kosten bedra­gen 5 euro per keer incl. 2 con­sump­ties.
De gesprekken wor­den begeleid door Joke Kallenbach-​Hutteman (filosoof) en Mar­cel Boer.
Aan­melden: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

brandganzenWin­ter in het veld

Pers­bericht
Zondag 17 feb­ru­ari 13.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
De nadruk van de vaarex­cur­sies van de Poel­boerderij ligt op het voor­jaar wan­neer de wei­de­vo­gels er zijn. Maar we varen het hele jaar rond omdat elk seizoen zijn beko­r­ing heeft. In deze peri­ode kun je win­ter­vo­gels spot­ten. Het land­schap is kaal de win­ter inge­gaan en in afwacht­ing van ijs of een vroeg voor­jaar. Halver­wege de tocht is er de mogelijkheid om even de benen te strekken en de koeien in stal te bek­ijken. Een fris alter­natief voor doorzetters die miss­chien liever waren gaan schaatsen.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en telefoonnummer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Brandganzen. Foto Larry Kef.

Meer dan 10 dagen schaats­baan in Poe­len­burg
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Gratis schaat­sen voor iedereen!
Van maandag 11 tot en met vri­jdag 22 feb­ru­ari 2019 is iedere Zaankan­ter van harte welkom op de tijdelijke schaats­baan in Poe­len­burg. Toe­gang en schaat­sen lenen zijn gratis. Hand­schoe­nen zijn ver­plicht, maar moeten bezoek­ers zelf meen­e­men. Wethouder Sanna Munnikendam gaat maandag de ijs­baan, samen met een schoolk­las van Trias uit Krom­me­nie, offi­cieel openen.

Waar: Straat Poe­len­burg in Zaan­dam (tussen moskee en Cen­trum Jong)

Fietsvo­gelex­cur­sie rondje Stootersplas

Pers­bericht
stooterplasOp zondag 17 feb­ru­ari kunt u, onder lei­d­ing van IVN gids Jan van Emaus, op de fiets een rondje maken ron­dom de Stootersplas.
We gaan op zoek naar water win­ter­gas­ten in ’t Twiske. We stap­pen ver­schil­lende keren van de fiets om de aan­wezige vogels te bek­ijken. De excur­sie zal ongeveer 2 uur duren. Neemt u naast een fiets ook warme kled­ing en regen­kled­ing mee. Ste­vige schoe­nen of laarzen aan­bev­olen, en uw eigen ver­rek­ijker of telescoop.
Ook een (warme) ver­snaper­ing voor onder­weg is aan te bevelen.
Datum: zondag 17 feb­ru­ari 2019
Tijd: 11.0013.00 uur
Verza­melplaats: Zorg­boerderij de Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer (in Het Twiske)
Kosten bedra­gen euro 2,50 per per­soon, IVN leden gratis
Aan­melden bij Jan van Emaus, email adres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 020 482 2317
Max­i­mum aan­tal deel­ne­mers: 12.
Aan­geleverde foto.

Ama­teurkun­st­markt en kinderkledingbeurs

Pers­bericht

Amateurkun­st­markt. Wegens groot suc­ces organ­iseert Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan voor de tweede keer een ama­teurkun­st­markt op zater­dag 16 maart van 11.3014.00 uur. Dit is een markt waarop ama­teurkunst door de mak­ers wordt getoond en verkocht kan wor­den.
Vanaf heden kunt u zich weer aan­melden. Er zijn nog enkele tafels te huur voor € 10,00.

Voor meer infor­matie en/​of aan­melden voor de markt, mail naar www​.devuis​ter​.nl of bel 075 615 6814