Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


KerstplaatjeA Fes­ti­val of Lessons and Carols

Pers­bericht

Col­legium Vocale Zaan­dam o.l.v. Cor Bran­den­burg.
m.m.v. Jan Hage, orgel, en voor­gangers van diverse kerke­lijke gemeen­schap­pen

Maandag 18 decem­ber 2017, 20.00 uur, West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk), Zaan­dam. (kerk open 19.15 uur)

Kaarten12,50 (voorverkoop), € 15,= (in de kerk), t/​m 16 jaar gratis

kerstDe Heem­tuin Zaan­dam in kerstsfeer

Pers­bericht

Op zater­dag 16 decem­ber is in de heem­tuin te Zaan­dam onderge­dom­peld in de ware ker­sts­feer.
De stal te Beth­le­hem komt in de sfeer­volle tuin tot leven, met een echte Jozef en Maria, met herders en een heuse engel. Alle­maal rond de kribbe met het kindeke Jezus. Het ker­stver­haal wordt verteld met een muzikale omli­jst­ing door “High­lander”. Er wor­den ker­stliederen gezon­gen door het koor “Ongeremd”.
Voor kinderen is er een span­nend donkere speur­tocht uit­gezet. Ze kun­nen een ker­st­stukje maken en hun eigen broodje bakken.
In de thee­tuin kun­nen de bezoek­ers zich opwar­men met warme dranken, soep en andere lekkerni­jen.
Aan­vang 16.00 uur. Sluit­ing 20.00 uur. Vrij entree.
Meer info: heem­tuin 075 635 2185 beheerder Jeroen Buijs: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of http://​zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
De Heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum. Park­eren nabij de heem­tuin kan oost­elijk van
de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld, en west­elijk van de tuin, aan de par­al­lel­weg van de Hei­jer­mansstraat of in de Rosmolenwijk.

Aan­geleverde foto Wim Giebel: Het ker­stver­haal in de heemtuin

CarolsIn ker­sts­feer met con­certen van FluXus

Pers­bericht

Ron­dom de kerst organ­iseert FluXus ver­schil­lende ker­stop­tre­dens in de Zaanstreek.
Op 9 en 20 decem­ber vin­den er con­certen plaats in de Bullek­erk in Zaan­dam,
op 10 en 17 decem­ber bij Fluxus, locatie West­z­i­jde, Zaan­dam en
op 15 decem­ber in de Ver­man­ing in Krom­me­nie.
Meer info is te vin­den op www​.fluxus​.nl/​a​g​e​n​d​a.

High­light: The Charm The Fury

Pers­bericht

ZA 16 DECTHE CHARM THE FURY + THE ROYAL + TRAN­SIENT STATE
Podium de Flux, Zuiderk­erk­straat 2, Zaan­dam
Aan­vang: 21:30 | Vvk: €13,25 (incl. fee) | Aan de deur: €15

charmfury

Bin­nen enkele jaren heeft The Charm The Fury een waar met­alimperium opge­bouwd in zowel bin­nen als buiten­land. Na vele uitverkochte shows is het nu de beurt aan De Flux om deze explosieve band te ont­van­gen. Sup­port wordt ver­zorgd door The Royal en Tran­sient State.

Pro­gramma Podium DE FLUXDECEM­BER 2017

Pers­bericht

logoflux

Joomla tem­plates by a4joomla