Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


High Tea in De Vuister

Pers­bericht

De Koek­jes en cake­jes zijn gekocht en de koffie en thee is gezet. De ambiance is gezel­lig. Kor­tom een tafel gevuld met lekkere hap­jes en smake­lijke lekkerni­jen. Alle ingrediën­ten voor een High Tea staan klaar en iedereen is welkom op zondag 4 maart van 14.0016.00 uur in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan. De kosten voor deze mid­dag € 5,00. Zaal open vanaf 13.30 uur. Graag even aan­melden, want vol is vol!!! Voor meer infor­matie en aan­melden bel 075 615 6814 mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Gratis Cur­sus Assertiviteit

Pers­bericht

Indigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het aan­leren van meer asser­tief gedrag.
Gren­zen aangeven, nee-​zeggen, steun dur­ven vra­gen, vraagt om asser­tief gedrag. Mensen bij wie asser­tief rea­geren niet vanzelf gaat, voe­len zich vaker schuldig, min­der­waardig of somber. Dat lev­ert ze onn­odig veel span­ning en stress op. Ter­wijl er heel goed te werken is aan de vaardighe­den waarmee iemand zich asser­tief opstelt.

De train­ing start op woens­dag 7 maart 2018 van 09.30 uur tot 11.30 uur. De cur­sus duurt 5 weken.
De locatie is West­z­i­jde 120, begane grond te Zaan­dam.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 1100.

Pro­gramma Podium DE FLUX – Feb­ru­ari 2018

Pers­bericht

logoflux

ANNO 2018

Pers­bericht

PersfotoGrote FluXus exposi­tie met werk van cursisten

Inspi­ratielez­ing ‘Pro­ces van het maken’
Aan de vooravond van de ANNO 2018, vri­jda­gavond 16 maart, zal kun­ste­naar en docent Joanne Zegers een inspi­ratielez­ing geven met als titel ‘Pro­ces van het maken’. Zegers gaat samen met het pub­liek in op de vraag ‘Hoe komen kun­ste­naars tot het maken van een werk?’. Aan­vang is 20.00 uur en inloop is vanaf 19.30 uur.

Dit jaar organ­iseert FluXus voor de tiende keer de grote exposi­tie ANNO in het Weefhuis in Zaandijk. ANNO 2018 laat werk zien van cur­sis­ten van docen­ten die les­geven bij FluXus. Iedereen is welkom om de exposi­tie in twee week­enden te bezoeken: 17, 18, 24 en 25 maart tussen 13.00 en 17.00 uur. Entree is gratis.

La douce France bij culi­nair Mennistenerf

Pers­bericht

chocolates

Op 23 feb­ru­ari ver­zor­gen de kok en zijn keuken­bri­gade de maan­delijkse culi­naire avond met heer­lijke Franse gerechten. Als voorg­erecht wordt een heer­lijke ker­riesoep met room en appelt­jes. Op het buf­fet staat onder andere rol­lade met stroganoff­saus, run­der­stoof­pot en diverse groen­ten. Afs­lui­tend wordt een heer­lijke crème brulée geserveerd en koffie met friandise.

Wilt u aan­schuiven? U bent van harte welkom op vri­jdag 23 feb­ru­ari vanaf 18.00 uur, de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon. U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 3262.
Graag tot ziens!

Joomla tem­plates by a4joomla