Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Pro­gramma Podium DE FLUX2020

Pers­bericht

logoflux

Open­ing ten­toon­stelling Ambte­naar in oorlogstijd

Pers­bericht
Ambtenaaroorlogstijd
Op vri­jdag 14 feb­ru­ari 2020
Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam

Dit jaar vieren we 75 jaar bevri­jd­ing. In Zaanstad organ­is­eren het Gemeen­tearchief, het 4 en 5 mei Comité Zaanstad en het Zaans Museum samen fes­tiviteiten om de lokale herin­ner­ing aan de Tweede Werel­door­log en de bevri­jd­ing lev­end te houden.
Op vri­jdag­mid­dag 14 feb­ru­ari wordt de ten­toon­stelling ‘Ambte­naar in oor­logstijd’ geopend in de vit­rine van het stad­huis. Er is o.a. aan­dacht voor de TD-​groep: het ambtenaren­verzet waarin de lat­ere Zaanse burge­meesters Gé Franken en Jan Kalff een belan­grijke rol in hebben gespeeld.

Koffiecon­certen in Zaandam

Pers­bericht

Harbers2

Wouter Har­bers neemt plaats achter de prachtige Blüthner-​vleugel om u te trakteren.
In ver­band met de corona cri­sis speelt Wouter Har­bers con­certen met videoverbinde­ing, zon­der pub­liek.
‘Koffiecon­certen’ is een ini­ti­atief van Wouter Har­bers in samen­werk­ing met Sticht­ing Gouden Dagen: deze sticht­ing wil een­za­amheid onder oud­eren bestri­j­den door verbindende activiteiten te financieren. Naast jong is dus ook minder-​jong van harte uitgenodigd.
De entree voor de koffiecon­certen is gratis, na afloop is er een col­lecte voor de musici. Iedereen is welkom. Wilt u zeker zijn van een mooi plekje: reserveer dan door te mailen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of te bellen naar 06 2676 3338.

Joomla tem­plates by a4joomla