Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Kleur­rijke ste­nen en kristallen op de daktuin.

Pers­bericht
amathysta2Lez­ing geolo­gie door Erwin Kaspers.
Waneer: Vri­jdag 26 april /​van 10:3011:30 uur
Waar: Dak­tuin Pen­nemes, Pen­nemes 7, zaandam.
Pen­nemes is een groene zor­gin­stelling waarin alle aspecten van de natuur aan bod komen, dus ook ste­nen en kristallen.
Daarom komt Erwin Kaspers van werk­groep geolo­gie van verenig­ing Amath­ysta ons op vri­jdag 26 april alles vertellen over edel­ste­nen. Hij brengt mooie voor­beelden van kleur­rijke ste­nen en kristallen mee. En die mogen ook wor­den aanger­aakt. Daar­naast zal hij ook op een aansprek­ende manier vertellen hoe onze Aarde eigen­lijk is ontstaan.
De werk­groep geolo­gie van Amath­ysta is een goede bek­ende bin­nen het Pen­nemes, zij ver­zor­gen namelijk de prachtige exposi­tie in de toonkas­ten van het popup natu­ur­mu­seum over ste­nen en min­eralen.
De exposi­tie in de hal van het Pen­nemes is het hele haar door gratis te bezoeken. En alle vra­gen die daar over zijn kun­nen vri­jdag 26 april aan Erwin Kaspers gesteld worden.
amathistDus welkom op de dak­tuin van het Pen­nemes, tussen 10:30 en 11:30 uur.

(Bij slecht weer wordt de lez­ing ver­plaatst naar de foyer.)
De dak­tuin van het Pen­nemes is een gezel­lige en groene ont­moet­ingsruimte boven op het dak van de zor­gin­stelling. Veel vri­jwilligers zijn bezig deze te onder­houden of er activiteiten te organ­is­eren voor de bewon­ers van de zor­gin­stelling zelf, maar ook voor de buurt.
Amath­ysta is een verenig­ing van mensen die alle­maal één ding gemeen hebben. De inter­esse voor geolo­gie, pale­on­tolo­gie en min­er­alo­gie. De naam van onze verenig­ing is een cre­atieve samen­voeg­ing van de twee woor­den ama­teur en amethyst.
Voor meer infor­matie ver. Amath­ysta: http://​www​.amath​ysta​.nl
Meer infor­matie dak­tuin en deze aktiviteit: Jacob Spaan­der, Dak­boer Pen­nemes tel. 06 476 35 401
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

De ver­jaardag van tante Clara

Pers­bericht
kipOp zondag­mid­dag 21 april vieren we op stads­boerderij Dar­win­park te Zaan­dam niet alleen het Paas­feest, maar ook de ver­jaardag van de beroemd­ste kip in Zaanstad: tante Clara. In de loop van 40 jaar hebben naar schat­ting al 150.000 schoolkinderen de “boerder­i­jles” meege­maakt, waarin Clara de hoof­drol speelt.
Op deze mid­dag zijn er aller­lei kinder­ac­tiviteiten. Er is een dierenknuffel­hoek, met uit­er­aard tante Clara, er kun­nen brood­jes wor­den gebakken, je kan een mooi voor­jaars­bloem­potje ver­sieren, eieren schilderen en nog meer.
Voor een aan­tal activiteiten wordt een beschei­den bij­drage gevraagd. LET OP: con­tante betal­ing. Geen pin aanwezig.
Deze activiteiten starten om 13.00 uur en eindi­gen om 16.00 uur.
Daar­naast is er als extraatje op de boerderij ook een kleine ste­nen, min­eralen en fos­sie­len­beurs met verkoop van haaien­tanden, mam­moet­fos­sie­len, barn­steen en aller­lei andere prachtige ste­nen! Dit wordt ver­zorgd door geol­o­gis­che verenig­ing Amath­ysta. Zij starten reeds om 11.00 uur.
Meer info op www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl of de face­book­pag­ina van de stadsboerderij.
Het adres van de boerderij: De Weer 31 1504AH te Zaandam.
Tante Clara foto Tom Kisjes ZNMC.
Paa­sex­cur­sie + vogels spot­ten + eieren zoeken
Pers­bericht
Op zondag 21 en maandag 22 april om 13.30 uur:Excur­sie met gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

PasenEen echte Paa­sex­cur­sie en erg leuk voor kinderen van 510 jaar. Eerst wordt door het Wormer– en Jis­per­veld gevaren en gaan de kinderen met hulp van zoekkaarten en ver­rek­ijk­ers zoveel mogelijk soorten vogels spot­ten. Daarna zoeken de kinderen kun­steieren in natu­ur­park De Trickel bij de Poel­boerderij. De kun­steieren wor­den ingeleverd voor lekkere chocolade-​eitjes. Lekker actief voor groot en klein! Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
Eieren zoeken bij Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij. Foto archief Poelboerderij.

Cur­sus Zaans kos­tuum maken

Pers­bericht
kaper
Wegens groot suc­ces start op don­derda­gavond 25 april een nieuwe cur­sus “Zaans kos­tuum” maken.
Miss­chien heeft u er wel eens aan gedacht om zelf een Zaans kos­tuum te maken, maar u weet niet hoe. Daar is deze cur­sus voor ontwikkelt en is in het verleden al meerdere keren gegeven.

Pro­gramma Podium DE FLUX2019

Pers­bericht

logoflux

Joomla tem­plates by a4joomla